SPIN

25.III. sesja miejska. Sprawozdania, skargi na prezydenta, nazwy ulic

Beata Głozak czwartek, 24 marca 2011, 19:30 Aktualnie, Wydarzenia

Jutro 25 marca o godz. 10. w sali konferencyjnej UM Siedlce odbędzie się VI sesja miejska.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
5.Przyjęcie protokołu V Sesji.
6.Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Siedlce w roku 2010.
7.Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie  miasta w 2010 roku.
8.Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Siedlcach w 2010 roku.
9.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach w 2010 roku.
10.Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach w 2010 roku.
11.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w 2010 roku.
12.Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedlcach w 2010 roku.
13.Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2010 roku Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
14.Przyjęcie sprawozdania częściowego z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2006-2010.
15.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2010 roku.
16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce do 2010 roku.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce na lata 2011-2015.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Siedlce miejsc przeznaczonych do użytku publicznego dla celów rekreacji.
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030”.
21.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli  w 2011 roku.
23.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia działek nr 1/3 i 59/5 z obrębu 27 stanowiących ul.Spokojną w Siedlcach kategorii drogi gminnej oraz w sprawie zaliczenia działek nr  1/48 obręb 122, 54/1 i 1/4 z obrębu 27 do kategorii dróg gminnych położonych w ciągu nowego przebiegu ul. Spokojnej w Siedlcach.
24.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.Janowskiej.
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce i Diecezji Siedleckiej.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Młynarskiej i 3 Maja.
28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości powiatowej, na której zlokalizowane są garaże.
29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy usytuowanej na części działki nr 1/18 i nr 1/14 w obrębie 124, na odcinku ulicy od ul.Generała Ignacego Prądzyńskiego do ronda przy ul.Piaskowej.
30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy usytuowanej na  części działki 1/8, działkach nr 1/16 i 1/17 w obrębie 124 i działkach nr 22/1, 24/1, 29/3 w obrębie 12, na odcinku od ronda przy ul.Piaskowej do ul.Sokołowskiej.
31.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezydenta Miasta.
32.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok.
33.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
34.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
35.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/36/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
36.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/595/2001 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
37.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Siedlce                           
38.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Siedlce                        
39.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury oraz zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury.
40.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu oraz zmiany Uchwały Nr XX/207/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiego Sportu.
41.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
42.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/826/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce.
43.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Przemysłu.
44.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
45.Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
46.Zamknięcie obrad.

Powiadom o wpisie

6 komentarzy

 1. czy za 0 zł. ponownie ? dodano 8 lat temu

  25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce i Diecezji Siedleckiej.

  Tak swoją drogą to tych punktów obrad jest trochę mało.
  Radni nie bardzo będą zmęczeni i coś może nie wyjść po myśli "góry".
  Następną sesję należy zaplanować na 200 p. wtedy będą tylko na tak tj. tak jak Pan chce.

 2. Siedlczanin - racjonalista dodano 8 lat temu

  Szanowna Redakcjo!

  Interesują mnie (i być może nie tylko mnie) punkty 37 i 38 porządku obrad. Czy Redakcja wie może czego dotyczyły te skargi i jak zakończyło się głosowanie nad nimi? Podejrzewam, że uchwały te nie zostały przyjęte głosami radnych PiS-u ale chętnie bym się dowiedział o ich treści i z czyjego wniosku wpłynęły pod obrady w/w skargi. Z przyjemnością autorowi/autorom pogratuluję odwagi 🙂

  Pozdrawiam.

 3. Obiektywnie dodano 8 lat temu

  Podobnie jak Siedlczanin – racjonalista jestem zainteresowany punktami 37 i 38 porządku obrad.

  Ale z ciekawością czekam również na inforację dotyczącą pkt. 29 i 30. Jeśli nie jest to tajemnicą, to chętnie dowiedziałbym się jak głosowali poszczególni Radni. Myślę, że nie tylko ja, ale większość mieszkańców, którym ta sprawa nie jest obojętna.

 4. radny dodano 8 lat temu

  wszyscy radni jednogłośnie głosowali za w punk. 29 i 30

 5. do radnego dodano 8 lat temu

  Strzeliłeś sobie w kolano.

 6. Obiektywnie dodano 8 lat temu

  Podziękowania dla Redakcji za informację dot. pkt. 37 i 38.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?