SPIN

sesja miejska: stypendia sportowe, emisja obligacji, zagospodarowanie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”

Aneta Borkowska piątek, 26 maja 2017, 09:02 Aktualnie

W najbliższą środę (31 maja) o godz. 11. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:

1). Otwarcie obrad.

2). Wnioski do porządku obrad.

3). Przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV Sesji.

4). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.

5). Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście za 2016 rok.

6). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.

7). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

8). Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

9). Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

10). Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

11). Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

12). Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w 2016 roku.

13). Informacja nt. realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.

14). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pożytku publicznego w 2016 roku.

15). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

16). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych.

17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.

18). Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.

19). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości miejskich, położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Romualda Traugutta i Świętej Królowej Jadwigi.

20). Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Siedlcach przy ulicy Mazurskiej i Monte Cassino.

21). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego.

22). Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.

23). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2034.

24). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.

25). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.

26). Odpowiedzi na zapytania Radnych.

27). Zamknięcie obrad.

Powiadom o wpisie

3 komentarze

 1. ??? dodano 10 miesięcy temu

  stypendia sportowe?
  Może czas zakończyć to rozdawnictwo dla staruchów i inwestować w sport dziecięcy?

  • sratytaty dodano 10 miesięcy temu

   a co w Siedlcach masz nie rozwinięty sport dziecięcy? Każdy "porządny" klub ma sekcje i struktury młodzieżowe. Sport seniorski jest po to aby NAPĘDZAĆ młodzież! Zrozumcie to (…) wypisujący te komentarze!

 2. Zorro dodano 10 miesięcy temu

  Smiechu warte

Dodaj komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy.