SPIN

POLSKA: Stan polskich szpitali w raporcie NIK

redakcja poniedziałek, 1 lutego 2010, 13:28 Kraj i świat
W 37 szpitalach dopatrzono się uchybień w utrzymywaniu czystości Fot.AB

W 37 szpitalach dopatrzono się uchybień w utrzymywaniu czystości Fot.AB

Prawie 90% skontrolowanych jednostek nie ma zabezpieczeń przeciwpożarowych, a ponad 80% ma poważne braki w wyposażeniu w gaśnice.

Takie informacje możemy wyczytać z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego stanu naszych polskich szpitali. NIK skontrolowana 48 budynków z 9 województw. Przeraża informacja, że aż 43 budynki są w tak złym stanie technicznym, że mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu ludzi.

Niepełnosprawni

Prawie połowa skontrolowanych szpitali nie zapewnia osobom niepełnosprawnym swobody i samodzielności w poruszaniu się po budynku. W niektórych placówkach niepełnosprawni mają nawet trudności w dostaniu się do samego budynku. Nie wspominając już o windach lub toaletach, które nie są przystosowane do ich potrzeb.

Pożar

W 88% skontrolowanych jednostek są poważne uchybienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Istniejące w budynkach szpitali warunki techniczne nie zapewniają bezpiecznej i sprawnej ewakuacji. Brak jest ewakuacyjnych klatek schodowych, zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, oświetlenia awaryjnego. Przerażające jest to, że 83% szpitali ma braki w wyposażeniu w gaśnice, hydranty czy sygnały pożarowe.

Czystość

W 37 szpitalach dopatrzono się także uchybień w utrzymywaniu czystości. Głównie dotyczyły zawilgocenia i zagrzybienia ścian, niesprawnej wentylacji lub jej braku, oraz nieutrzymaniu urządzeń sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

Poza tym prawie 2/3 z kontrolowanych budynków nie przeprowadzało kontroli technicznych, a ponad 40% nie robiło tego nawet co pięć lat. Zadowalający stan zarówno techniczny jak i sanitarny zapewniono tylko w 15 (31%) skontrolowanych jednostkach.

ab

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?