SPIN

Marek Sawicki na konferencji w Siedlcach

Beata Głozak piątek, 19 lutego 2010, 16:36 Aktualnie

24 lutego (środa) w Pałacu Ogińskich w Siedlcach minister rolnictwa Marek Sawicki weźmie dział w konferencji “Kierunki rozwoju branży rolno-spożywczej – możliwości konsolidacji”.

PROGRAM WIZYTY:

  • 10.30 Powitanie gości przez Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP i prof. dr hab. Antoniego Jówko Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach
  • 10.40 Wystąpienie Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 11.20 Możliwości konsolidacji branży- klastry jako koncepcja współdziałania, Bogdan Kępka – Prezes Eko Marketing
  • 11.45 Zwiększenie wartości dodanej produkcji rolno-spożywczej – możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bożena Latuch – Dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR
  • 12.10 Konferencja prasowa z udziałem dr Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 12.30 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych oraz działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wsparcia eksportu produktów na rynkach Unii Europejskiej i na rynkach krajów trzecich
  • 12.55 Nadzór Służb Weterynaryjnych nad przetwórstwem mięsa i mleka, współpraca z powiatowymi inspekcjami, Jarosław Naze – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
  • 13.20 Produkty wysokiej jakości oznaczone znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 13.45- 14.15 Dyskusja

opr.bg

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?