SPIN

Konkurs plastyczny „Siedleckie Impresje Chopinowskie”

Aneta Borkowska wtorek, 2 marca 2010, 16:32 Aktualnie, Wydarzenia

Centrum Kultury i Sztuki ogłasza konkurs plastyczny z okazji 200 rocznicy urodzin Chopina. Udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy naszego miasta, a także ci którzy przebywają w nim czasowo.

CELE KONKURSU:

1. Zapoznanie mieszkańców z postacią wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

2. Rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina.

3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

4. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka.

5. Skierowanie uwagi młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z życiem i twórczością kompozytora.

6. Prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy, techniką fotografii cyfrowej i analogowej, techniką grafiki komputerowej, oraz techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, rzeźba, inne niewymienione techniki.

2. Przyjmowane będą prace o formacie nie większym niż A3.

3. Każda ze szkół/przedszkole może przesłać maksymalnie 3 prace (każdy z uczestników składa tylko 1 pracę).

4. Uczestnicy indywidualni składają tylko jedną pracę w wybranej przez siebie technice.

5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko;

data urodzenia;

– adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy szkoły/placówki;

– imię i nazwisko opiekuna (w przypadku uczniów);

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania praw autorskich prac na wszystkich polach eksploatacji do szeroko rozumianej promocji miasta.

9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: http://www.ckis.siedlce.pl.

10. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej, laureaci będą zawiadamiani telefonicznie.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 30 kwietnia 2010r.

na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach

ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce

z dopiskiem: MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 200 ROCZNICY URODZIN FRYDERYKA CHOPINA.

OCENA PRAC I NAGRODY:

1. Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kategoria otwarta.

2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2010r.

O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni w terminie późniejszym (na stronie internetowej organizatora).

opr. ab

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?