SPIN

Magistrat odpiera atak w sprawie podtopień ogródków działkowych

Aneta Borkowska poniedziałek, 15 marca 2010, 14:56 Siedlce, Wydarzenia

Kanał ulgi. Źródło: UM Siedlce Fot. Andrzej Grundland

Kanał ulgi. Źródło: UM Siedlce Fot. Andrzej Grundland

W informacji prasowej przesłanej przez siedlecki magistrat do redakcji SPIN (publikujemy fragmenty w oryginale), czytamy…

12 marca 2010 roku w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniu kanału „Ulgi”. Wzięli w nim udział projektanci, wykonawcy oraz eksploatatorzy kanału i zbiornika retencyjnego, a także władze miasta.

TO NIE „ULGA”

Uczestnicy spotkania wskazali, że podtapianie ogródków działkowych „USTRONIE” nie jest związane z funkcjonowaniem kanału „Ulgi” i zbiornika retencyjnego. W trakcie spotkania ustalono, że wszystkie urządzenia wchodzące w skład kanału „Ulgi” zostały wykonane zgodnie z koncepcją i projektem, a obfite opady w sezonie letnio-jesiennym udowodniły jego skuteczność. Dzięki temu rozwiązaniu udało się uniknąć podtopień w mieście wodami burzowymi zalewanych dotychczas wiaduktów, izby przyjęć Szpitala Miejskiego czy piwnic wielu siedleckich domów.

STAWY I ROZTOPY

Jako główne przyczyny zalania wymieniono: nie wywiązanie się przez dzierżawcę stawów rybnych z obowiązków nałożonych przez Starostę Siedleckiego, roztopy wiosenne oraz wysoki stanu wód w rzekach Liwiec i Helenka.

Zgodnie z decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 27 listopada 2008 r. dzierżawca stawów rybnych uzyskał pozwolenie wodno-prawne do maksymalnego piętrzenia wody na przepusto-zastawce zlokalizowanej przed stawami do 75 cm. Rozdziela ona wody między doprowadzalnikiem biegnącym równolegle do rowu opaskowego a naturalnym korytem rzeki Helenki. Z dokumentacji posiadanej przez Urząd Miasta Siedlce wynika, że rozdział wód nie jest zachowany i w czasie zwiększonego stanu wód w rzece piętrzenie nie było utrzymywane na dozwolonym poziomie, a woda przelewała się przez groblę do rowu opaskowego. Dzierżawca stawów rybnych, na mocy decyzji Starosty Siedleckiego z dnia 25 maja 2004 r., jest zobowiązany także do wykonania remontu grobli między doprowadzalnikiem a rowem opaskowym oraz wykonywania corocznej konserwacji rzeki Helenki na długości 2030 m. Obowiązki te również nie zostały wykonane.

BĘDĄ WODOWSKAZY

Jeśli chodzi o wody deszczowe wypływające z miasta – ich nadmiar trafia do zbiornika retencyjnego i rozlewiska na błoniach siedleckich. Są tam zatrzymywane i w sposób kontrolowany odprowadzane do rowu opaskowego. Stąd podtapianie działek możliwe jest wyłącznie wodami pochodzącymi z przelewów doprowadzalnika ze zlewni rzeki Helenki.

Na poparcie swojego stanowiska uczestnicy spotkania podjęli decyzję, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainstaluje wodowskazy przy regulatorach przepływu zamontowanych w studzienkach. Miasto Siedlce wystąpi ponadto po raz kolejny do Starosty Siedleckiego o spowodowanie wykonania przez dzierżawcę stawów rybnych obowiązków nałożonych przytoczonymi decyzjami.

I DODATKOWY RÓW

W 2010 roku wykonany zostanie ponadto dodatkowy rów, który pozwoli wodom pochodzącym ze zbiornika retencyjnego i rozlewiska całkowicie ominąć ogródki działkowe. W tym celu dokonano wykupu prywatnej działki przez którą poprowadzony zostanie nowy rów. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

Źródło: UM Siedlce, śródtytuły: spin

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?