SPIN

Mazowsze zatrudni bezrobotnych z naszego powiatu

Beata Głozak środa, 5 maja 2010, 15:14 Aktualnie

Już od 1 czerwca br. 102 bezrobotnych z subregionów ostrołęcko-siedleckiego i radomskiego znajdzie pracę przy zabezpieczeniu terenów zagrożonych powodzią i lokalnymi podtopieniami. Taką szansę daje im przedsięwzięcie „Praca i Środowisko”. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na ten cel ok. 1,6 mln zł.

W tym roku w programie wezmą udział osoby bezrobotne z powiatów:  ostrołęckiego – 12 osób, ostrowskiego – 8, makowskiego – 6, przasnyskiego – 8, grójeckiego – 4, kozienickiego – 3, przysuskiego – 8, radomskiego – 9, szydłowieckiego – 2, lipskiego – 4, zwoleńskiego – 4, garwolińskiego – 8, łosickiego – 8, siedleckiego – 9  oraz sokołowskiego – 9.

Inicjatywa „Praca i środowisko” skierowana jest do osób długotrwale bezrobotnych, które ze względu na niski poziom wykształcenia czy też brak kwalifikacji zawodowych mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. W ramach planu osoby te wykonują prace interwencyjne polegające m.in. na konserwacji rzek i kanałów, wykaszaniu porostów ze skarp i dna, odmulaniu oraz naprawie budowli wodnych. Każdy z uczestników zatrudniany jest na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia to 1317 zł brutto powiększone o składkę ZUS i dodatek stażowy.

Przedsięwzięcie realizowane jest na Mazowszu od 2005 r., do tej pory objęło 35 powiatów. Podczas jego realizacji zatrudnionych zostało ponad 2,5 tys. osób bezrobotnych. Dotychczas Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel kilkanaście milionów złotych.

Porozumienie podpisali dzisiaj: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UMWM, Jerzy Nasiadko – Dyrektor  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Piotr Michaluk  – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Krzysztof Strzałkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz starostowie powiatów subregionów ostrołęcko-siedleckiego i radomskiego.

Źródło: Marta Milewska
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?