SPIN

Konferencja na Akademii Podlaskiej

Aneta Borkowska czwartek, 24 czerwca 2010, 15:22 Aktualnie, Wydarzenia

Akademia Podlaska zaprasza do udziału w Konferencji Jakość Kształcenia w Szkole Wyższej „Studia wyższe z perspektywy rynku pracy”. Spotkanie odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2010 roku w hotelu „Arche” w Siedlcach.

Program Konferencji

28 czerwca (poniedziałek)
godz. 9–11. – Obrady Plenarne
1. Siedlce Na huśtawce ryzyka – między „Scyllą” rutyny a „Charybdą” chaosu (prof. dr hab. Marian Cieślarczyk),
2. Siedlce Kształcenie na poziomie wyższym w odniesieniu do otoczenia społeczno – ekonomicznego (Prof. zw. dr hab. Kazimierz Jankowski, dr Jolanta Jankowska, prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska),
3. Siedlce Oczekiwania rynku pracy a umiejętności nabyte na studiach (Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, prof. zw. dr hab. Kazimierz Jankowski, dr Jolanta Jankowska),
4. Kompetencje „miękkie” absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć (Prof. dr hab. Zbigniew Osiński),
5. Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań (Dr Danuta Piróg),
godz. 11–11.30 – dyskusja,
godz. 11.30–11.45 przerwa,
godz. 11.45–13.30 Obrady Plenarne
1. Siedlce Kreatywność nauczycieli akademickich i studentów (Prof. dr hab. Barbara Sitarska),
2. Kompetencje zawodowe nauczycieli geografii a współczesne wymagania oświatowego rynku pracy (Dr Wiktor Osuch, dr Mariola Tracz),
3. Siedlce Kształcenie nauczycieli – dyplom a rynek pracy (Dr Urszula Tyluś),
4. Siedlce Przygotowanie zawodowe nauczycieli a potrzeby rynku edukacyjnego w opinii studentów pedagogiki w kontekście potrzeb rynku pracy (Dr Aldona Grądzka – Tys),
5. Doskonalenie jakości kształcenia studentów na kierunku lekarskim w kontekście potrzeb rynku pracy (Dr Danuta Wiśniewska),
godz. 13.30–14. dyskusja,
godz. 14–15. obiad,
godz. 15–17. Obrady w sekcjach i dyskusja:

„SEKCJA 1 MULTIMEDIA I TWÓRCZE MYŚLENIE W EDUKACJI UNIWERSYTECKIEJ”
1. Dezindustrializacja – obszary badań pedagogiki (Dr Żanetta Kaczmarek),
2. Twórcze myślenie a wyuczona bezradność (Mgr Magdalena Romanowska),
3. Porównanie platform edukacyjnych Moodle i LAMS (Prof. dr hab. Zdzisław Łojewski, dr Barbara Gocłowska, mgr Michał Kufel),
4. Materiały multimedialne w nauczaniu (Dr Barbara Gocłowska, prof. dr hab. Zdzisław Łojewski, mgr Michał Kufel),
5.  Data Mining w projektowaniu ścieżki edukacyjnej studenta (Mgr Michał Kufel, dr Barbara Gocłowska, prof. dr hab. Zdzisław Łojewski),
„SEKCJA 2 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ – OBSZARY BADAŃ”
1. Siedlce Rozwój kapitału intelektualnego – paradygmat dla edukacji (Dr Mariusz Dobijański),
2. Siedlce W stronę kreatywności studentów (Mgr Barbara Grzegorczyk),
3. Jakość kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w opinii studentów kierunku Wychowanie Fizyczne (Dr Teresa Drozdek – Małolepsza, dr Cezary Michalski, dr Joanna Rodziewicz – Gruhn),
4. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w województwie opolskim wczoraj i dziś (Dr Lucyna Sochacka, Iwona Stelmaszczyk),
5. ZWWF w Białej Podlaskiej Kształcenie i zatrudnianie absolwentów uczelni wychowania fizycznego (Dr Krystyna Buchta),
godz. 17–18. sprawozdanie z obrad w sekcjach oraz podsumowanie konferencji,
godz. 19. – uroczysta kolacja,

29 czerwca (wtorek)
godz. 9–13.30 – wycieczka krajoznawcza,
godz. 14. – obiad,
Powrót do hotelu ARCHE lub na dworzec.

ab

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?