SPIN

Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości – pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Aneta Borkowska środa, 25 sierpnia 2010, 10:36 Aktualnie, Wydarzenia

2 września odbędzie się pierwsza konferencja na temat Mazowieckiego Paktu na Rzecz Przedsiębiorczości (sala Imperium, Stare Opole, ul. Jana Pawła II 34).

Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości został powołany w lipcu 2010 roku. Tworzą go Wojewódzki Urząd Pracy, Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowa Inspekcja Pracy i Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Jego celem jest upowszechnianie wśród właścicieli mazowieckich firm informacji na temat źródeł wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, promocja samozatrudnienia oraz praworządności działań pracodawców, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz mazowieckiego rynku pracy.

Program konferencji

godz. 11. – przywitanie uczestników,
godz. 11:05 – 11:10 – otwarcie konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
godz. 11:10 – 11:15 – przemówienie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
godz. 11:15 – 11:35 – prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – procedura związana z wydawaniem zaświadczeń dla przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych w oparciu o ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,
godz. 11:35 – 12:05 – prezentacja Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie – procedura związana z przyznawaniem pomocy publicznej przewidzianej w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.,
godz. 12:05 – 12:25 – prezentacja Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie – elastyczne organizowanie czasu pracy dostosowane do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy w oparciu o ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,
godz. 12:25 – 12:45 – przerwa,
godz. 12:45 – 13:05 – prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. pomocy kierowanej do przedsiębiorców określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bądź ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.,
godz. 13:05 – 13:25 – prezentacja Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Warszawie – źródła finansowania przedsiębiorców,
godz. 13:25 – 13:45 – prezentacja Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza nt. Punktów Konsultacyjnych, działających w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP, świadczących na terenie kraju bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą,
godz. 13:45 – 14:00 – pytania od uczestników konferencji.

ab

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?