SPIN

Mazowsze sprawdza sklepy z dopalaczami

Beata Głozak czwartek, 16 września 2010, 15:48 Aktualnie, Wydarzenia

24 mandaty na łączną kwotę prawie 5,5 tys. zł, 73 naruszenia przepisów przeciwpożarowych, 8 postępowań administracyjnych dotyczących zaprzestania wprowadzania towarów do obrotu – to efekty kontroli, jakie zostały przeprowadzone w sklepach z tzw. dopalaczami na terenie Mazowsza. Kontrole między 1 a 10 września przeprowadziły służby podległe wojewodzie mazowieckiemu.

321 kontroli w 126 sklepach, przeprowadzonych przez inspekcje: farmaceutyczną, handlową, sanitarno – epidemiologiczną, nadzór budowlany, straż pożarną oraz policję, miały na celu sprawdzenie m.in.: legalności pochodzenia sprzedawanych towarów, zgodności dokumentów oraz sprawdzenie, czy sprzedawane produkty mogą zagrażać życiu lub zdrowiu kupujących. Nieprawidłowości bądź uchybienia stwierdzono podczas co drugiej kontroli.

  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej. 41 kontroli, 28 nieprawidłowości. Stwierdzono, że nieprawidłowo oznakowane są kosmetyki – nie spełniają wymogów ustawy o kosmetykach.
  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. 24 kontrole, 15 nieprawidłowości – głównie brak widocznych cen na towarach oraz niewłaściwe ich oznaczenia.
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 52 kontrole, 26 nieprawidłowości. Inspektorzy stwierdzili, że na opakowaniach produktów brak informacji o: składzie, dacie spożycia, efektach ubocznych. Zakwestionowano również artykuły, na których brakowało etykiet bądź niemożliwe było ich odczytanie.
  • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 117 kontroli, 15 nieprawidłowości: brak aktualnych protokołów kontroli okresowych oraz brak lub niewłaściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego.
  • Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna. 87 kontroli, 72 uchybienia, które dotyczyły naruszenia przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, m.in. badań sprawności instalacji elektrycznych..

W 19 przypadkach kontrole odbyły się w asyście policji. Inspekcje przeprowadziło łącznie 312 osób. Kontrole przeprowadzone zostały także przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie. Sprawdzono 70 sklepów.

źródło: M. Milewska, rzeczniczka wojewody mazowieckiego

Komentarze (1)

  1. malavida dodano 11 lat temu

    przypomina mi to trochę polowanie na czarownice. szkoda tylko, że w przypadku innych podmiotów gospodarczych wyżej wymienione inspektoraty i straż pożarna nie wykazują się już taką gorliwością i skrupulatnością przeprowadzanych kontroli 🙁

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?