SPIN

Radom odpiera ataki: Nie chcemy likwidować Polikliniki

Aneta Borkowska sobota, 16 października 2010, 11:24 Siedlce, Wydarzenia

W związku z pojawiającymi się ostatnio artykułami na temat zamykania przez policję siedleckiej „Polikliniki” Komenda Wojewódzka Policji  w Radomiu opublikowała na stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie.

„Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie jest naszym zamiarem likwidacja opisanej w artykułach „Polikliniki”, a jedynie usprawnienie sposobu zarządzania jednostką, jaką jest Komenda Miejska Policji w Siedlcach. Podjęte przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu działania zmierzają do umiejscowienia komórek organizacyjnych KMP w Siedlcach w nieruchomościach przy ulicy Starowiejskiej 66.
Trzeba tutaj wyjaśnić, że w 1994 r. ta nieruchomość została przekazana w trwały zarząd Policji. Z uwagi na ograniczone wówczas środki finansowe tej inwestycji nie dokończono, a jeden z budynków oddano w użytkowanie Poliklinice MSWiA.
Należy również dodać, że powierzchnia użytkowa, którą dysponowała Poliklinika MSWiA, znacznie przewyższała jej bieżące potrzeby, dlatego też dodatkowa część tej powierzchni była podnajmowana innym podmiotom zewnętrznym, świadczącym podobne usługi medyczne.
Aktualnie – mając na uwadze racjonalną gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa – planuje się przeniesienie siedziby komendy z ul. Prusa na ul. Starowiejską. Takie działanie pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania i usprawnić pracę Policji, a co za tym idzie polepszyć jakość pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Dodajmy, że Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego wyraziła zgodę na zwolnienie części użytkowanej powierzchni, uznając, że pozostawiona do dyspozycji Polikliniki powierzchnia będzie w pełni wystarczająca dla jej funkcjonowania.
Wyjaśniam również, że wszystkie działania Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu były podejmowane za wiedzą i w uzgodnieniu z Dyrekcją Centralnego Szpitala Klinicznego i mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, jak i Polikliniki”.

podinsp. Tadeusz Kaczmarek, rzecznik prasowy KWP zs. w Radomiu

4 komentarze

 1. Pan Duże eS dodano 11 lat temu

  to co będzie teraz na Prusa? budynek odrestaurowany, kusi pewnie nie jednego

 2. lidia dodano 11 lat temu

  Tak, tak ciekawe. Trzeba by sie zająć tematem. Niech opinia społeczna sie dowie.

 3. MARZENA dodano 11 lat temu

  CZY KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  MA ZA IDIOTÓW PERSONEL I PACJENTÓW POLIKLINIKI CSK MSWiA W SIEDLCACH?

  W roku 1990 na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych/Dz.u.64poz.381/ oraz wydanej na podstawie tego rozporządzenia Decyzji Nr55 z dnia 15.11.1990 wyraźnie określono,że:
  cytat:

  „Obiekty służby zdrowia resoetu spraw wewnętrznych znajdujące się na terenie kraju pozostają w Zarządzie i dyspozycji Ministra S praw Wewnętrznych.

  W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych użytkownikami tych obiektów jest Centralny Zarząd Służby zdrowia Msw działający poprzez terenowe Zarządy Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,Sanatoria i Szpitale wydzielone.

  Obiektami służby zrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są wolnostojące budynki lub całe nieruchomości służące wyłącznie potrzebom medycznym znajdujące się poza obszarami zamkniętymi Policji lub Urzędu Ochrony Państwa oraz jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wwnętzrnych.
  Dotyczy to również obiektów będących w budowie.

  Pomieszczenia użytkowane na potrzeby służby zrowia znajdujące się w budynkach Policji lub Urzędu Ochrony Państwa oraz jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych pozostają w zarządzie i administracji tych jednostek.
  Dotyczy to również samodzielnych budynków znajdujących się na terenach zamkniętych należących do Policji,Urzędu Ochrony Państwa i jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętzrnych.Zasady wzajemnych rozliczeń związanych z użutkowaniem i administrowaniem pomieszczeń i budynków zostaną określone w odrębnym trybie.”

  Na mocy tej decyzji dawna Komenda Wojewódzka Policji w Siedlcach w listopadzie 1992 roku po zakończeniu budowy przekazała umową użyczenia cały obiekt na potrzeby Służby Zdrowia.
  Oświadczenie Rzecznika Prasowego KWP zs.w Radomiu mija się z prawdą,gdyż wszelkie „uzgodnienia” były narzucone przez KWP,a nie uzgodnione z Dyrekcją CSK MSWiA.
  Podejmowane pomieszczeń innym podmiotom nie wynikało z
  „nadmiaru” powierzchni lecz z potrzeby zapewnienia pacjentom
  dostępu do więszego zakresu usług medycznych/stomatologia,densytometr,opieka paliatywna/.
  Określenie powierzchni ” w pełni wystarczającej dla funkcjonowania Polikliniki świadczy o nie znajomośći przepisów dotyczących Słuzby Zdrowia/Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 z późn.Zm./

  Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę windy dla osób niepełnosprawnych-po otrzymaniu zgody administratora budynku/KWP/ świadczą o zwięszeniu dostępności i rozwoju tej placowki.

  W związku z powyższym mając na uwadze dobro powiększającej się liczby pacjentów zapisanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,przyjmowanych przez lekarzy specjalistów oraz rozszerzenia pakietu usług medycznych ograniczenie powierzchni użytkowej jest łamaniem wszelkich zasad współżycia społecznego.

  Zgodnie bowiem z art.5 kodeksu cywilnego nie można czynić ze swojego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspłżycia społecznego.
  Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

  Z POWAŻANIEM

  ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW CYWILNYCH

  MSWiA POLIKLINIKA w SIEDLCACH

 4. Bartek dodano 11 lat temu

  Komu takie bajki panie policjancie z Radomia. Przenosicie policjantów do przychodni i nie liczycie się z jej likwidacją. Zabierzecie kilka pomieszczeń na początku, a później rąbniecie całość. Jakim trzeba być naiwnym człowiekiem i mieć czytelników za idiotów żeby pisać takie głupoty. Panie opamiętaj się pan.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?