SPIN

POLICJA: Załóż wstążkę bądź mężczyzną

Aneta Borkowska piątek, 3 grudnia 2010, 15:51 Aktualnie, Wydarzenia

Mazowiecka Policja włączyła się w międzynarodową kampanię BIAŁA WSTĄŻKA. Akcja organizowana jest przez mężczyzn, którzy walczą z przemocą wobec kobiet.

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, zobowiązuje ona do przerwania milczenia i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn aby zechcieli założyć i nosić białą wstążkę, wyrażając w ten sposób, sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję.

Elementem wspierającym tę kampanię na Mazowszu jest kampania społeczna Niebieski Tydzień, która rozpocznie się drugiego i będzie trwała do 10 grudnia. Skierowana jest ona do osób, które stały się ofiarami przestępstw oraz potrzebują pomocy lub porady. Działania te, mają na celu podnieść świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków ofiar przestępstw oraz łagodzenie negatywnych emocji bezpośrednio po zdarzeniu, doraźną i długofalową pomoc ofiarom przestępstw, zmniejszenie ryzyka powtórnego stania się ofiarą, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Na terenie powiatu siedleckiego punkt poradnictwa wiktymologicznego, będzie się znajdował w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH przy ul. Sienkiewicza 32, (I piętro sekretariat). w godz. . 9-15. pod nr telefonu (025) 632 57 04 lub (025) 632 33 25. W punkcie tym dyżur pełnić będzie policjant, psycholog oraz pracownik MOPR i Działu Interwencji Kryzysowej.

KMP Siedlce st.sierż. Edyta Barycka

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?