SPIN

28.XII. sesja miejska. Ślubowanie, sprawozdanie z działalności prezydenta, poręczenie kredytu, podróże służbowe

Beata Głozak poniedziałek, 27 grudnia 2010, 11:32 Aktualnie, Wydarzenia

28. grudnia, w najbliższy wtorek o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się ostatnia w tym roku sesja miejska.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego /p. Sylwester Czyżyk/.
4.Ślubowanie Radnego.
5.Interpelacje i zapytania Radnych.
6.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
7.Przyjęcie protokołu II Sesji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 2011 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Siedlce.
13.Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z .o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10.
14.Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2010.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce.
21.Podjęcie uchwały w sprawie podróży służbowych Przewodniczącego Rady i Radnych.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Przemysłu.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
27.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
28.Odpowiedzi na zapytania do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
29.Zamknięcie obrad.

źródło: UM Siedlce

Komentarze (1)

  1. rex dodano 11 lat temu

    długa ta sesja

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?