SPIN

INFO PRASOWE: Wojewoda pyta ministra, ale nie o S-2

Beata Głozak poniedziałek, 27 grudnia 2010, 21:32 Aktualnie, Wydarzenia

„W związku z konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami międzyresortowymi Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki wystąpił do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury o wcześniejsze, niż obecnie planowane, rozpoczęcie pięciu kluczowych inwestycji w województwie (głównie rozbudowy fragmentów tras S-7 i S-8).

Wojewoda wniósł o rozpoczęcie budowy przed 2013 rokiem: drogi ekspresowej S-8 (Salomea – Wolica), drogi S-7 Radom – Jędrzejów (odcinek Jedlińsk – Skarżysko Kamienna) oraz przebudowy S-8 na odcinku węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska. Ich realizacja jest obecnie uzależniona od uzyskania ewentualnych oszczędności. Wojewoda zaapelował także o wcześniejsze rozpoczęcie budowy drogi S-7 Czosnów – Warszawa i obwodnicy Góry Kalwarii – ich budowa planowana jest bowiem po roku 2013.

Realizacja tych zadań powinna zostać bezwzględnie rozpoczęta do roku 2013. Tempo inwestycji infrastrukturalnych powinno być dostosowane do potrzeb wynikających z bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego naszego województwa – napisał wojewoda.

  • Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea – Wolica – wraz z powiązaniami z droga krajową nr 7. Wyprowadzają one ruch z Warszawy w kierunku południowym.

Jest to jedna z najbardziej obciążonych tras w Polsce. Zły stan nawierzchni i długotrwałe korki powodują zagrożenie dla uczestników ruchu. Jej atutem jest za to stan zaawansowania procedur. W sierpniu 2010 r. wydano pozwolenie na budowę fragmentu w granicach Warszawy. We wrześniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, budowa może zostać rozpoczęta w I kwartale 2011 roku. Inwestor przygotowuje również wniosek o zezwolenie na realizację fragmentu pozamiejskiego

  • Budowa drogi S-7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Skarżysko Kamienna. Jest to jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji drogowych w regionie.

Służyć będzie wspieraniu rozwoju gospodarczego oraz zatrudnieniu w tej części województwa, gdyż powiaty szydłowiecki i radomski należą do obszarów o najwyższym bezrobociu w całym kraju. Możliwość rozwiązania tego problemu w znacznym stopniu zależeć będzie od rozwoju głównej osi transportowej, jaką jest droga S-7. Inwestycja ta wpłynie również korzystnie na podwyższenie komfortu jazdy podróżujących oraz zredukuje liczbę wypadków.

  • Przebudowa drogi S-8 węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska.

Trasa ta jest fragmentem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granicą państwa z Litwą. Realizacja tego etapu jest ściśle powiązana z budową Mostu Północnego, w związku z tym trudna jest do przyjęcia sytuacja, w której modernizacja tego odcinka drogi nie byłaby powiązana z budową mostu.

Wnoszę także o zagwarantowanie rozpoczęcia do 2013 roku dwóch kolejnych inwestycji: budowy północnego wylotu z Warszawy oraz obwodnicy Góry Kalwarii – podkreślił w piśmie wojewoda.

  • Budowa drogi S-7 Czosnów – Warszawa w kierunku północnym.

Obecnie komunikacja przebiega po przeciążonych drogach miejskich. Planowana droga ekspresowa na terenie Mazowsza jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. W maju 2009 r. wydano decyzję środowiskową, w przygotowaniu jest wniosek inwestora o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji.

  • Budowa obwodnicy Góry Kalwarii.

Droga krajowa nr 79 Warszawa – Góra Kalwaria – Kozienice – Sandomierz charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, w tym wysokotonażowego. Planowana rozbudowa tej drogi wraz budową obwodnicy Góry Kalwarii ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umożliwi także wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto.

Wszystkie powyższe zadania są zgodne z priorytetami zawartymi w dokumentach strategicznych i powinny mieć zapewnioną realizację przed 2013 rokiem – podsumował wojewoda.”

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?