SPIN

INFO KANCELARII PREMIERA: Zentis w Siedlcach. Najnowsza technologia

Beata Głozak czwartek, 27 stycznia 2011, 00:26 Aktualnie, Wydarzenia

Jak czytamy na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 25 stycznia RM przyjęła dokument „Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.” Wynika z niego, że do TSSE zostanie włączony teren z Siedlec.

„Z tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyłączone będzie 38,8766 ha, a włączone do niej zostanie 74,7435 ha gruntów, co oznacza, że jej powierzchnia zwiększy się o 35,8669 ha i wyniesie 1587,7800 ha.

Tereny włączane to: (…), Siedlce (teren prywatny), (…). Szacuje się, że na tych terenach może powstać ok. 2400 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosą 620,08 mln zł. Poza strefą mogłoby powstać dodatkowe 479 nowych miejsc pracy.

W Siedlcach firma ZENTIS POLSKA sp. z o.o. zamierza wprowadzić innowacyjną technologię umożliwiającą produkcję preparatów owocowych wysokiej jakości, które nie są dostępne w Polsce. Inwestycja ta powinna zostać zrealizowana do końca 2013 r. W pozostałych przypadkach wybór projektów inwestycyjnych zostanie dokonany po włączeniu gruntów do strefy, w drodze przetargu.

Szacuje się, że na planowane przedsięwzięcia inwestorzy będą mogli uzyskać pomoc publiczną w wysokości 350,95 mln zł. W związku z realizowanymi projektami wpływy do kasy państwa i samorządów terytorialnych, pozyskane z podatków, mogłyby wynieść 1361,67 mln zł. (…)
Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.”

źródło: KPRM

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?