SPIN

25.II. sesja powiatowa. KRUS, straż rybacka, bonifikata, bezpieczeństwo

Beata Głozak wtorek, 22 lutego 2011, 10:38 Aktualnie, Wydarzenia

W piątek 25 lutego o godz. 13. w sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach obędzie się VI zwyczajna Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad.

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.
4.Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5.Przyjęcie informacji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w 2010 roku.
6.Przyjęcie informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2010.
7.Przyjęcie informacji z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników.
8.Przyjęcie informacji z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2010 roku.
9.Przyjęcie informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2010 roku.
10.Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2010 „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014”.
11.Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2010 roku projektów konkursowych:
1)Projekt „Zawód kobieta – POZOSTAŃ KOBIETĄ” Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
2)Projekt „Społeczność szkolna w działaniu – pobudzanie do poszukiwania drogi rozwoju zawodowego” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
12.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2010 r.
13.Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010”
14.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
15.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
16.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Siedlecki za 2010 rok.
17.Informacja Przewodniczącego Rady.
18.Interpelacje i zapytania Radnych.
19.Zakończenie obrad.

źródło: SP Siedlce

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?