SPIN

INFO PRASOWE: Wojewoda opublikował dane o Mazowszu

Beata Głozak środa, 2 marca 2011, 12:43 Aktualnie, Wydarzenia

Jakie jest Mazowsze w liczbach? Zgodnie z opublikowanymi przez wojewodę mazowieckiego i Urząd Statystyczny w Warszawie danymi Mazowsze wygląda tak:

 • 5,24 mln – tyle osób zamieszkuje województwo mazowieckie; w samej Warszawie – 1,7 mln.
 • 38,2 roku – wiek statystycznego mieszkańca; (dla Warszawy – 40,8)
 • 40,3 – średnia wieku kobiet
 • 36,3 – średnia wieku dla mężczyzn.
 • 52% ludności Mazowsza stanowią kobiety; na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet ( w miastach: na 100 mężczyzn 114 kobiet).
 • 1,3 mln osób jest zatrudnionych na Mazowszu w 680 tys. przedsiębiorstw.
 • 11% mieszkańców ma własną firmę.
 • 64% ludności – to osoby w wieku produkcyjnym.
 • 4,2 tys. zł – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 roku w województwie, a 4,4 tys. zł.  w Warszawie.
 • najwyższe wynagrodzenia były w powiatach: pruszkowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, piaseczyńskim i kozienickim,
 • najniższe wynagrodzenia były w powiatach: mławskim, siedleckim (bez Siedlec), szydłowieckim i radomskim (bez Radomia),
 • 9,4% – tyle wynosiła stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2010 roku.
 • 49% w całym województwie i 39% w Warszawie – bezrobotni młodzi ludzie (między 18 a 34 rokiem życia).
 • ponad 28% –  zarejestrowani bezrobotni na Mazowszu z ukończonym tylko gimnazjum.
 • 107 – szkół działa w województwie i kształci 350 tys. studentów.
 • 1,4 tys. zł. – przeciętny dochód rozporządzany na jedną osobę w gospodarstwach domowych na Mazowszu (największy w Polsce).
 • 40% pieniędzy wydajemy na: żywność i napoje bezalkoholowe oraz na opłaty związane z użytkowaniem mieszkania i nośniki energii.
 • 57% gospodarstw ma dostęp do internetu.
 • 57% gospodarstw posiada samochód.
 • 88% gospodarstw dysponuje co najmniej jednym telefonem komórkowym.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?