SPIN

25.III. sesja miejska. Sprawozdania, skargi na prezydenta, nazwy ulic

Beata Głozak czwartek, 24 marca 2011, 19:30 Aktualnie, Wydarzenia

Jutro 25 marca o godz. 10. w sali konferencyjnej UM Siedlce odbędzie się VI sesja miejska.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
5.Przyjęcie protokołu V Sesji.
6.Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Siedlce w roku 2010.
7.Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie  miasta w 2010 roku.
8.Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Siedlcach w 2010 roku.
9.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach w 2010 roku.
10.Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach w 2010 roku.
11.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w 2010 roku.
12.Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedlcach w 2010 roku.
13.Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2010 roku Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
14.Przyjęcie sprawozdania częściowego z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2006-2010.
15.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2010 roku.
16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce do 2010 roku.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce na lata 2011-2015.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Siedlce miejsc przeznaczonych do użytku publicznego dla celów rekreacji.
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030”.
21.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli  w 2011 roku.
23.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia działek nr 1/3 i 59/5 z obrębu 27 stanowiących ul.Spokojną w Siedlcach kategorii drogi gminnej oraz w sprawie zaliczenia działek nr  1/48 obręb 122, 54/1 i 1/4 z obrębu 27 do kategorii dróg gminnych położonych w ciągu nowego przebiegu ul. Spokojnej w Siedlcach.
24.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.Janowskiej.
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce i Diecezji Siedleckiej.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Młynarskiej i 3 Maja.
28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości powiatowej, na której zlokalizowane są garaże.
29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy usytuowanej na części działki nr 1/18 i nr 1/14 w obrębie 124, na odcinku ulicy od ul.Generała Ignacego Prądzyńskiego do ronda przy ul.Piaskowej.
30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy usytuowanej na  części działki 1/8, działkach nr 1/16 i 1/17 w obrębie 124 i działkach nr 22/1, 24/1, 29/3 w obrębie 12, na odcinku od ronda przy ul.Piaskowej do ul.Sokołowskiej.
31.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezydenta Miasta.
32.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok.
33.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
34.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
35.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/36/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
36.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/595/2001 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
37.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Siedlce                           
38.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Siedlce                        
39.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury oraz zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury.
40.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu oraz zmiany Uchwały Nr XX/207/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiego Sportu.
41.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
42.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/826/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce.
43.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Przemysłu.
44.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
45.Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
46.Zamknięcie obrad.

6 komentarzy

 1. czy za 0 zł. ponownie ? dodano 11 lat temu

  25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce i Diecezji Siedleckiej.

  Tak swoją drogą to tych punktów obrad jest trochę mało.
  Radni nie bardzo będą zmęczeni i coś może nie wyjść po myśli "góry".
  Następną sesję należy zaplanować na 200 p. wtedy będą tylko na tak tj. tak jak Pan chce.

 2. Siedlczanin - racjonalista dodano 10 lat temu

  Szanowna Redakcjo!

  Interesują mnie (i być może nie tylko mnie) punkty 37 i 38 porządku obrad. Czy Redakcja wie może czego dotyczyły te skargi i jak zakończyło się głosowanie nad nimi? Podejrzewam, że uchwały te nie zostały przyjęte głosami radnych PiS-u ale chętnie bym się dowiedział o ich treści i z czyjego wniosku wpłynęły pod obrady w/w skargi. Z przyjemnością autorowi/autorom pogratuluję odwagi 🙂

  Pozdrawiam.

 3. Obiektywnie dodano 10 lat temu

  Podobnie jak Siedlczanin – racjonalista jestem zainteresowany punktami 37 i 38 porządku obrad.

  Ale z ciekawością czekam również na inforację dotyczącą pkt. 29 i 30. Jeśli nie jest to tajemnicą, to chętnie dowiedziałbym się jak głosowali poszczególni Radni. Myślę, że nie tylko ja, ale większość mieszkańców, którym ta sprawa nie jest obojętna.

 4. radny dodano 10 lat temu

  wszyscy radni jednogłośnie głosowali za w punk. 29 i 30

 5. do radnego dodano 10 lat temu

  Strzeliłeś sobie w kolano.

 6. Obiektywnie dodano 10 lat temu

  Podziękowania dla Redakcji za informację dot. pkt. 37 i 38.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?