SPIN

Borkowski/Kasprzak: Szybciej, łatwiej i przyjemniej od wakacji

Beata Głozak piątek, 22 kwietnia 2011, 13:01 Siedlce, Wydarzenia

Ma być szybciej, łatwiej i przyjemniej. Z początkiem wakacji dla przedsiębiorców, pracodawców i zwykłych obywateli ma nastać nowa era, era biurokracji ograniczonej. Na początku zamiast zaświadczeń o niekaralności będziemy składać oświadczenia, że nie jesteśmy karani. Jak skłamiemy: sąd. Zamiast oryginału aktu stanu cywilnego – kopia, jeśli chcemy.

Od 1 lipca tego roku wejdzie w życie ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych. Ustawa zwana „wielkim sprzątaniem” lub „ustawą deregulacyjną” została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w środę 20 kwietnia. Dzień wcześniej w Pałacu Ogińskich była przedmiotem spotkania posła PSL Krzysztofa Borkowskiego i Mieczysława Kasprzaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki  (od 10. stycznia 2011 r. – przyp. red.) z lokalnymi mediami. Po nim obaj spotkali się z wójtami regionu i przedsiębiorcami.

– Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, aby wysłuchać tego co mają do powiedzenia tutejsi przedsiębiorcy i pracodawcy. Chcemy wiedzieć jakich rozwiązań potrzebują, aby ich działania były sprawniejsze – powiedział Kasprzak.

Zaznaczył jednocześnie, że będzie namawiał zebranych do zakładania własnych nawet małych biznesów. Tym bardziej teraz kiedy z dniem 1 lipca wejdzie ustawa o zniesieniu barier administracyjnych.

– To bodaj najobszerniejsza z dotychczasowych ustaw. Wprowadza zmiany do niemal 100 obecnie funkcjonujących ustaw i co jest najważniejsze sprawia, że Polska może być naprawdę państwem przyjaznym dla swoich obywateli – przekonywał sekretarz. – Ustawa zamienia potrzebne do tej pory zaświadczenia na oświadczenia w przypadku stwierdzenia o niekaralności, ubiegania o świadczenia rodzinne. Składanie kolejnych dokumentów na przykład podczas zakładania firmy to koszmar dla przyszłego przedsiębiorcy i chcemy temu zaradzić. Czy obawiamy się nadużyć? Nie – powiedział wprost Kasprzak. – Konsekwencje oszustw nie będą się po prostu opłacały.

Projekt ustawy powstał w sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”, do której od 21 maja ubiegłego roku należy poseł Krzysztof Borkowski. Po odejściu z niej Janusza Palikota Borkowski pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

– Teraz pracujemy i przedstawiamy efekty takie jak chociażby ta ustawa. Nie zwołujemy niepotrzebnych konferencji, które nic nie wnoszą a robią jedynie zamieszanie. Przedstawiamy konkrety. Tak jest dobrze – przyznał Borkowski zapytany czy po odejściu Palikota „Przyjaznemu Państwu” pracuje się lepiej.

bg

*** Celem zaproponowanej przez rząd ustawy, nad którą w Sejmie pracowała komisja Przyjazne Państwo, jest ograniczenie biurokracji, zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, redukcja zezwoleń, rejestrów, licencji i upoważnień oraz ograniczenie sprawozdawczości. Zmiany mają też ułatwić dostęp do wykonywania tzw. wolnych zawodów.

– Według nowych zasad będzie można złożyć oświadczenia np. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne: o dochodach, o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub na studia, o braku propozycji zatrudnienia dla osoby ubiegającej się o dodatek, o wielkości gospodarstwa rolnego. W wielu przypadkach, gdzie dotychczas wymagane było zaświadczenie o niekaralności, wystarczy oświadczenie.

– Wszystkie oświadczenia mają zawierać zapis, że składający je jest świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

– Ustawa przewiduje też m.in. rozszerzenie możliwości przekształcania działalności gospodarczej osób fizycznych w spółki, obniża z obecnych 10 proc. przychodów do 3 proc. maksymalną wysokość kar nakładanych na firmy za czyn zabroniony, popełniony przez osobę fizyczną, która działała w jej imieniu.

– Zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS wystarczy tylko numer rejestrów. Urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.

– Ustawa znosi obowiązek składania oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Zrezygnowano także z wymogu poświadczenia niekaralności, gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat. Wprowadzona ma być możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów. Dzięki ustawie zlikwidowanych zostanie także część licencji i zezwoleń. (źródło: prezydent.pl)

2 komentarze

  1. głosowanie "polaka" ze zdjęcia, media o tym milczą oszukując Naród: dodano 11 lat temu

    http://www.bibula.com/?p=21474

  2. Pewne sprawy trzeba wyjaśnić... dodano 11 lat temu

    Działalność gospodarcza "pana ze zdjącia" też powinna być znana potencjalnym wyborcom. Ma 4 firmy, na które dostał ponad 10 mln. zł. dotacji "unijnych" Pisało o tym Życie Siedleckie. "Pan ze zdjącia" miał udzielić odpowiedzi gazecie. Do tej pory nie widziałem nic na ten temat….

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?