SPIN

28.IV. sesja powiatowa. Sprawozdania, rynek pracy, inwestycje

Beata Głozak wtorek, 26 kwietnia 2011, 09:13 Aktualnie, Wydarzenia

W dniu 28 kwietnia 2011 roku ( czwartek ) o godz. 14.00 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach obędzie się IX Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2010 roku.
6. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2010 roku i stopniu realizacji poszczególnych działań PROW w 2011 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2010 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2010 roku.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2010 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w 2010 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2010 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2010 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2010 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Powiatu z zakresu kultury fizycznej w 2010 roku.
15. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2010 roku.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030”.
18. Informacja Przewodniczącego Rady.
19. Interpelacje i zapytania Radnych.
20. Zakończenie obrad.

źródło: SP w Siedlcach

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?