SPIN

28.VI. sesja miejska. Zieleń, zagospodarowanie przestrzenne, absolutorium

Beata Głozak poniedziałek, 27 czerwca 2011, 15:43 Aktualnie, Wydarzenia

W dniu 28 czerwca  (wtorek) o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
5.Przyjęcie protokołów VIII i IX Sesji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty a ul. Romanówka w Siedlcach.
7.Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta.
8.Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Siedlcach w 2010 roku.
9.Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście Siedlce w 2010 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
12.Przyjęcie informacji nt. stanu zieleni w mieście.
13.Przyjęcie informacji dotyczącej stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
14.Podjęcie uchwały  w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Siedlce do roku 2013”.
15.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej.
16.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej.
17.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej.
18.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL  i  PARKI  w Siedlcach.
19.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic:  Piaski Starowiejskie  i  Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach.
20.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach.
21.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec.
22.Podjęcie  uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej   w Siedlcach.
23.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach.
24.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler.
25.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/78/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
28.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
29.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.
30.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.
31.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Pułaskiego 9.
32.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy  ul. Kazimierzowskiej.
33.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 oraz na udzielenie bonifikaty.
34.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty.
35.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Siedlce na prawach powiatu przy ul. Ks. Niedziałka.
36.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.
37.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy 11 Listopada.
38.Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Miasta Siedlce do Związku Spółek Wodnych w Siedlcach.
39.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
40.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
41.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Spółka z o.o.
42.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
43.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Siedlce.
44.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania z Gminą Siedlce inwestycji drogowej – budowa ul.Radzyńskiej strona wschodnia i zachodnia od ulicy Łukowskiej.
45.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2010 rok.
46.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
47.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
48.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok.
49.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
50.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Berdyczowskiej.
51.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Aleksandra Rytla.
52.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
53.Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
54.Zamknięcie obrad.

8 komentarzy

 1. 4.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. dodano 12 lat temu

  Jaką działalność prowadzi Prezydent?

 2. Polejwoda, zwany Gadułą dodano 12 lat temu

  Bajkopisarską.

 3. Asia Z. dodano 12 lat temu

  Hahahahaahah! Polejwoda, zwany Gadułą gratuluje celnej riposty, a zarazem jakże prawdziwej! Hahaha! 😀

 4. do Asi Z i reszty ,,inteligentów" dodano 12 lat temu

  robi więcej niż Ty i pisarze tego szanownego portalu:)zrobił więcej niż Symanowicz a dowodem jest 60% głosów w II turze wyborów samorządowych:)Mamy stadion, kino, którego chyba nikt by się nie powstydził, teatr, miasto wreszcie rozkwitło, w tym roku nad zalewem były pierwsze regaty liczące się do klasyfikacji, zapraszam do dyskusji ,może któryś z byłych prezydentów zrobił dla naszego miasta więcej?:)Oczywiście, ma też wady, ale tacy jesteśmy my-ludzie;)

 5. Regaty dodano 12 lat temu

  Jak wiadomo, Regaty organizował TKKF.

 6. zdziwiony staś dodano 12 lat temu

  "robi więcej niż Ty i pisarze tego szanownego portalu:)" – co ma do tego wszystkiego spin, bo szczerze to Cię człowieku nie rozumiem

 7. ojcze Rydzu ląduj na księżycu dodano 12 lat temu

  a chociażby nieustanną politykę zaczepek, moim zdaniem nie zawsze słusznych:)a to stadion ze złą trawą, a to że Kudelski niedobry.Mówmy pozytywniej bo depresją mi tu śmierdzi:)

 8. kulturalny gość z powiatu dodano 12 lat temu

  Fajnie się żyje w tym mieście,tylko ludzie coraz jakby biedniejsi.Ale igrzyska co tydzień są,w myśl starożytnej zasady nie ma chleba ,to dajmy im igrzyska.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?