SPIN

28.VI. sesja miejska. Zieleń, zagospodarowanie przestrzenne, absolutorium

Beata Głozak poniedziałek, 27 czerwca 2011, 15:43 Aktualnie, Wydarzenia

W dniu 28 czerwca  (wtorek) o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
5.Przyjęcie protokołów VIII i IX Sesji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty a ul. Romanówka w Siedlcach.
7.Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta.
8.Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Siedlcach w 2010 roku.
9.Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście Siedlce w 2010 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
12.Przyjęcie informacji nt. stanu zieleni w mieście.
13.Przyjęcie informacji dotyczącej stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
14.Podjęcie uchwały  w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Siedlce do roku 2013”.
15.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej.
16.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej.
17.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej.
18.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL  i  PARKI  w Siedlcach.
19.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic:  Piaski Starowiejskie  i  Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach.
20.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach.
21.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec.
22.Podjęcie  uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej   w Siedlcach.
23.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach.
24.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler.
25.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/78/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
28.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
29.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.
30.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.
31.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Pułaskiego 9.
32.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy  ul. Kazimierzowskiej.
33.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 oraz na udzielenie bonifikaty.
34.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty.
35.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Siedlce na prawach powiatu przy ul. Ks. Niedziałka.
36.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.
37.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy 11 Listopada.
38.Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Miasta Siedlce do Związku Spółek Wodnych w Siedlcach.
39.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
40.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
41.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Spółka z o.o.
42.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
43.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Siedlce.
44.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania z Gminą Siedlce inwestycji drogowej – budowa ul.Radzyńskiej strona wschodnia i zachodnia od ulicy Łukowskiej.
45.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2010 rok.
46.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/862/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup wierzytelności wynikających z realizowanych przez miasto Siedlce inwestycji.
47.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
48.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok.
49.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
50.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Berdyczowskiej.
51.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Aleksandra Rytla.
52.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
53.Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
54.Zamknięcie obrad.

8 komentarzy

 1. 4.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta. dodano 9 lat temu

  Jaką działalność prowadzi Prezydent?

 2. Polejwoda, zwany Gadułą dodano 9 lat temu

  Bajkopisarską.

 3. Asia Z. dodano 9 lat temu

  Hahahahaahah! Polejwoda, zwany Gadułą gratuluje celnej riposty, a zarazem jakże prawdziwej! Hahaha! 😀

 4. do Asi Z i reszty ,,inteligentów" dodano 9 lat temu

  robi więcej niż Ty i pisarze tego szanownego portalu:)zrobił więcej niż Symanowicz a dowodem jest 60% głosów w II turze wyborów samorządowych:)Mamy stadion, kino, którego chyba nikt by się nie powstydził, teatr, miasto wreszcie rozkwitło, w tym roku nad zalewem były pierwsze regaty liczące się do klasyfikacji, zapraszam do dyskusji ,może któryś z byłych prezydentów zrobił dla naszego miasta więcej?:)Oczywiście, ma też wady, ale tacy jesteśmy my-ludzie;)

 5. Regaty dodano 9 lat temu

  Jak wiadomo, Regaty organizował TKKF.

 6. zdziwiony staś dodano 9 lat temu

  "robi więcej niż Ty i pisarze tego szanownego portalu:)" – co ma do tego wszystkiego spin, bo szczerze to Cię człowieku nie rozumiem

 7. ojcze Rydzu ląduj na księżycu dodano 9 lat temu

  a chociażby nieustanną politykę zaczepek, moim zdaniem nie zawsze słusznych:)a to stadion ze złą trawą, a to że Kudelski niedobry.Mówmy pozytywniej bo depresją mi tu śmierdzi:)

 8. kulturalny gość z powiatu dodano 9 lat temu

  Fajnie się żyje w tym mieście,tylko ludzie coraz jakby biedniejsi.Ale igrzyska co tydzień są,w myśl starożytnej zasady nie ma chleba ,to dajmy im igrzyska.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?