SPIN

NIK o siedleckich komunałkach: Jest źle, ale nie najgorzej

Beata Głozak poniedziałek, 25 lipca 2011, 16:29 Siedlce, Wydarzenia

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dzisiaj wyniki przeprowadzonych kontroli dotyczących utrzymania budynków, których właścicielami są gminy. Od 6 kwietnia do 20 sierpnia minionego roku sprawdzono lokale na terenie całego kraju, także w Siedlcach. Wynik w naszym mieście? Wykazano przypadki zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

NIK dotarł do Siedlec. Wyniki kontroli nie dają powodów do zadowolenia. Fot. NIK

NIK dotarł do Siedlec. Wyniki kontroli nie dają powodów do zadowolenia. Fot. NIK

Siedlce nie wypadły w raporcie najlepiej. Czynności kontrolne przeprowadzone na wniosek NIK przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce w okresie od 6 kwietnia do 20 sierpnia 2010 r. i obejmowały lata 2007-2010 (I półrocze). Wykazano w nich przypadki zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz niedostosowanie umów z zarządcami nieruchomości.

Zwrócono uwagę, że w umowie zawartej w 2007 r. pomiędzy miastem, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych (powierzenie PUK-owi zarządu lokalami mieszkalnymi i budynkami komunalnymi), nie wskazano numeru licencji zawodowej zarządcy. Taka praktyka jest niezgodna z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Po stwierdzeniu tych nieprawidłowości prezydent Siedlec poinformował jednak, że umowy z zarządcą zostały dostosowane do wymogów.

W opublikowanym dzisiaj raporcie NIK powołuje się m.in. na wyniki 2 kontroli przeprowadzonych przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy z 2007 i 2009 roku. Podczas oby wykazano, że w budynkach mieszkalnych będących w zasobie nieruchomości miasta była niesprawna wentylacja lub brak przewodów kominowych wentylacyjnych w kuchniach i pokojach, w których znajdowały się piece węglowe. W odpowiedzi na wnioski NIK prezydent Wojciech Kudelski stwierdził, że w pierwszej kolejności planuje się zlecenie wykonania kompleksowej wentylacji grawitacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 10 budynkach mieszkalnych.

Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej kontroli w UM Siedlce wystosowała wystąpienie pokontrolne do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce. Ten w pod koniec 2010 r. dokonał sprawdzenia dokumentów związanych z utrzymaniem 86 budynków mieszkalnych, będących w zasobie nieruchomości miasta Siedlce a zarządzanych przez siedlecki PUK. Stwierdzono, że dla skontrolowanych budynków prowadzone są książki obiektów budowlanych. Z ich lektury wynikało, że przeprowadzający kontrole wskazali m.in. na:
– zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych w 82 budynkach i nieprzeprowadzenie kontroli okresowych w 1 budynku,
– brak wentylacji w pomieszczeniach kuchennych wyposażonych w kuchnie węglowe i gazowe oraz łazienkach i pomieszczeniach wyposażonych w paleniska węglowe w 79 budynkach. W 5 budynkach nie przeprowadzono kontroli okresowych,
– zły stan techniczny instalacji sanitarnych w 82 budynkach. W 1  nie przeprowadzono kontroli okresowej,
– zły stan techniczny instalacji elektrycznych w 79 budynkach, a w 3 nie przeprowadzono kontroli okresowych. We wszystkich przypadkach w książkach obiektów budowlanych nie ujęto informacji o wykonaniu zaleceń wynikających z protokołów kontroli okresowych.

Po analizie protokołów z kontroli okresowej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce dokonał w terminie do dnia 12 stycznia 2011 r. kontroli 24 budynków. Wykazały one m.in.:
– brak wentylacji lub niesprawną wentylację we wszystkich 24 budynkach (w 122 mieszkaniach spośród 146 skontrolowanych). Wentylacji nie było lub była niesprawna w pomieszczeniach wyposażonych w kuchnie węglowe i gazowe oraz łazienkach i pomieszczeniach wyposażonych w paleniska węglowe.
– zły stan techniczny instalacji elektrycznych w 21 budynkach. W 3 przypadkach stwarzało to zagrożenie życia. W 1 budynku nie przeprowadzono kontroli okresowej.
– w 18 budynkach w trakcie kontroli okresowych stwierdzono zły stan techniczny elementów takich jak: pokrycia dachowe, kominy, elewacja, klatka schodowa. W 10 przypadkach wykonane zostały zalecenia z kontroli okresowych dotyczące remontów lub napraw.
– zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych w 6 budynkach, który w 2 przypadkach stwarzał zagrożenie życia.

opr. bg

Dzisiaj do naszej redakcji zadzwonił Stanisław Mrówczyński, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Siedlce zwracając nam uwagę, że mimo wszystkich nieprawidłowości jakie zostały opublikowane w raporcie, Najwyższa Izba Kontroli wystawiła Siedlcom opinię pozytywną. Przed publikacją wczorajszej informacji o raporcie kontaktowałam się z rzecznikiem siedleckiego magistratu z prośbą o wystosowanie krótkiego komentarza dot. raportu. Do czasu opublikowania tekstu, czyli wczoraj do godz. 16.29 w tej sprawie nie dostałam żadnej informacji.   

Stanowisko UM Siedlce w sprawie raportu:

„Wyniki raportu należy interpretować w kontekście całego dokumentu. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Siedlce pomimo stwierdzonych uchybień znalazły się w gronie miast, które otrzymały pozytywną ocenę w zakresie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych. We wszystkich skontrolowanych miastach stwierdzono uchybienia a w przypadku 14 z nich NIK wydał negatywną ocenę. Uchybienia stwierdzone przez NIK nie wynikały ze złego gospodarowania wynikającego z zaniechań czy niegospodarności ale przede wszystkim z faktu że kontrolowane budynki powstały przed wojną i były budowane w innych niż obecnie obowiązujące standardy. Trzeba również podkreślić, że większość z tych budynków w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Siedlce przeznaczonych jest do rozbiórki, a ich lokatorzy sukcesywnie wykwaterowywani są do nowo budowanych mieszkań powstających w ramach realizowanego przez miasto programu budownictwa komunalnego. Sformułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli zalecenia wdrażane są na bieżąco a stan budynków dostosowywany jest do obowiązujących wymogów technicznych i formalno – prawnych.


3 komentarze

 1. robson dodano 10 lat temu

  a NIK to by chciał, żeby darmowe lokale miały standard jak w Hiltonie ?!

 2. NIK dodano 10 lat temu

  Kiedy NIK przyjedzie do Siedlec by skontrolować inne sprawy.
  Technologię budowy ulic i ich zgodność z kosztorysami.
  Były głosy, że przy stadionie coś zaoszczędziliśmy, na coś innego przeznaczyliśmy.
  Czy takie oszczędności przy dotacjach unijnych są możliwe?

 3. podlasiak dodano 10 lat temu

  na stadion nie było żadnych dotacji unijnych – miała być kasa ze sprzedanego stadionu, a pan prezydent jeszcze wziął 30 mln kredyt… zresztą tak samo jest z aquaparkiem – też budujemy na kredyt, bez środków unijnych.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?