SPIN

Miasto zaciągnie kredyt na spłaty… kredytów?

Beata Głozak niedziela, 28 sierpnia 2011, 20:44 Aktualnie, Wydarzenia

Podczas najbliższej środowej sesji miejskiej radni podejmą decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego do wysokości 30 milionów zł. Zgodnie z uchwałą ma on podlegać spłacie do 31 grudnia 2031 roku. Z treści projektu wynika też, że pieniądze te mają pokryć planowany deficyt miasta i spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.  

„Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy do wysokości 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), w tym kwota 9.106.337 zł na pokrycie planowanego deficytu Miasta Siedlce i kwota 20.893.663 zł na spłatę w 2011 roku rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 2 .
Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w 2011 roku i będzie podlegał spłacie do 31 grudnia 2031 roku.
§ 3 .
Kredyt, o którym mowa w § 1 będzie spłacony w latach 2011-2031 z dochodów własnych budżetu miasta Siedlce uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu do wysokości 30.000.000 zł wynika z potrzeby zawarcia umowy kredytu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Siedlce oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Kredyt zostanie zaciągnięty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych a warunki umowy kredytowej obejmują:
– okres spłaty,
– oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M plus marża banku,
– ewentualną prowizję od udzielonego kredytu,
– zabezpieczenie kredytu
– weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej”

źródło: UM Siedlce/opr.bg

3 komentarze

 1. wyborca dodano 11 lat temu

  Tylko patrzeć kiedy zaczną sprzedawać dobra miasta na pokrycie zaciągniętych kredytów od kredytów,długów od długów,zobowiązań od zobowiązań.
  Sądzę że zgodę na to Prezydent Kudelski Radnych otrzyma , ale czy z tej zgody mieszkańcy będą mieli rozwój- na pewno tak, tylko czego?

 2. kary umowne dodano 11 lat temu

  należy dowalić kary umowne za przekroczone terminy wykonania inwestycji, obw. zachodniej, północnej, piękny pomnik, Podlasie i by było na spłatę kredytów.

 3. aaa dodano 11 lat temu

  Nie 🙂 Więcej dóbr czarnym przekazać za 1 zł albo za darmo 😀

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?