SPIN

Miasto zaciągnie kredyt na spłaty… kredytów?

Beata Głozak niedziela, 28 sierpnia 2011, 20:44 Aktualnie, Wydarzenia

Podczas najbliższej środowej sesji miejskiej radni podejmą decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego do wysokości 30 milionów zł. Zgodnie z uchwałą ma on podlegać spłacie do 31 grudnia 2031 roku. Z treści projektu wynika też, że pieniądze te mają pokryć planowany deficyt miasta i spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.  

„Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy do wysokości 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), w tym kwota 9.106.337 zł na pokrycie planowanego deficytu Miasta Siedlce i kwota 20.893.663 zł na spłatę w 2011 roku rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 2 .
Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w 2011 roku i będzie podlegał spłacie do 31 grudnia 2031 roku.
§ 3 .
Kredyt, o którym mowa w § 1 będzie spłacony w latach 2011-2031 z dochodów własnych budżetu miasta Siedlce uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu do wysokości 30.000.000 zł wynika z potrzeby zawarcia umowy kredytu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Siedlce oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Kredyt zostanie zaciągnięty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych a warunki umowy kredytowej obejmują:
– okres spłaty,
– oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M plus marża banku,
– ewentualną prowizję od udzielonego kredytu,
– zabezpieczenie kredytu
– weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej”

źródło: UM Siedlce/opr.bg

3 komentarze

 1. wyborca dodano 9 lat temu

  Tylko patrzeć kiedy zaczną sprzedawać dobra miasta na pokrycie zaciągniętych kredytów od kredytów,długów od długów,zobowiązań od zobowiązań.
  Sądzę że zgodę na to Prezydent Kudelski Radnych otrzyma , ale czy z tej zgody mieszkańcy będą mieli rozwój- na pewno tak, tylko czego?

 2. kary umowne dodano 9 lat temu

  należy dowalić kary umowne za przekroczone terminy wykonania inwestycji, obw. zachodniej, północnej, piękny pomnik, Podlasie i by było na spłatę kredytów.

 3. aaa dodano 9 lat temu

  Nie 🙂 Więcej dóbr czarnym przekazać za 1 zł albo za darmo 😀

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?