SPIN

Miasto chciało, ale się nie dało…

Aneta Borkowska wtorek, 6 września 2011, 20:38 Siedlce, Wydarzenia

Miejscy radni zdecydowali o sprzedaży działki przy ul. Katedralnej, na której wcześniej znajdował się budynek dawnego hotelu „Pogoń”. Cena nieruchomości to 233.700 zł. Jeszcze kilka miesięcy temu miasto za ten sam teren chciało uzyskać 2 200 000 zł a potem nieco ponad 1 700 000 zł. Chciało, ale jak twierdzi magistrat, się nie dało.

Zamiast 2 milionów - 200 tysięcy. Czy miasto przeceniło możliwości? Fot. AB

Zamiast 2 milionów - 200 tysięcy. Czy miasto przeceniło możliwości? Fot. AB

Podczas ostatniej sesji miejskiej Rada Miasta Siedlce wyraziła zgodę na, jak czytamy „zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela udziału 49/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47-73/1 o pow. 0,0272ha.” Działka ta to teren, na którym jeszcze kilka miesięcy temu znajdował się budynek dawnego hotelu „Pogoń” a jej współwłaścicielem jest właściciel terenu po byłym stadionie Konstanty Strus. Teraz za teren miasto chce uzyskać 233 700 zł a kilka miesięcy temu ta sama działka była bezskutecznie wystawiana na sprzedaż za 2 200 000 zł a potem za nieco ponad 1 700 000 zł.

NIKT NIE CHCIAŁ

– Ta sama a jednak inna – mówi nam jeden z radnych. – Bo wcześniej był tam budynek, który podnosił jej wartość a teraz jest bez budynku. Po wyburzeniu teren jest mniej wartościowy. Najpierw miały być 2 miliony 200 tysięcy a teraz tylko 200 tysięcy – dodaje i dalej na ten temat rozmawiać nie chce.

Budynek za zgodą miasta został wyburzony przez współwłaściciela, czyli Konstantego Strusa. Jak do tego doszło i czy miasto na sprzedaży wyszło jak… Zabłocki na mydle? Zdaniem magistratu nie.

– We wrześniu 2010 roku miasto sprzedało teren główny stadionu za ponad 30 milionów. Wtedy też był ogłoszony przetarg na zbycie udziału nieruchomości o powierzchni 272 metrów kwadratowych za kwotę 2 miliony 200 tysięcy – tłumaczy Wojciech Piesio, naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM Siedlce.

Skąd tak wysoka kwota? Przede wszystkim z powierzchni użytkowej budynku (hotel „Pogoni”), która wyniosła około tysiąca stu metrów (wartość 1 metra oceniono na ok. 3 200 zł, czyli 3 200zł x 1100 m kw. x 49/100 udziału + 22% VAT). Po obliczeniach prezydent zaokrąglił kwotę do 2 mln 200 tys. zł, ale działki nikt nie chciał kupić. Ponowna próba zbycia, tym razem za kwotę 1 mln 700 tys. zł też nie doszła do skutku.

MNIEJ, ALE I TAK DUŻO

– Mieliśmy informację, że współwłaściciel nie kupi działki za tak duże pieniądze. W marcu tego roku ten wystąpił o zgodę na rozbiórkę budynku. Została podjęta decyzja o zgodzie na rozbiórkę na koszt współwłaściciela i było to uzasadnione tym, iż w planie zagospodarowania przestrzennego istnienie tego budynku nie ma sensu. Jednocześnie nikt się nie zgłaszał, aby udział w tej nieruchomości nabyć. W maju współwłaściciel wystąpił o zbycie tegoż udziału – tłumaczy Piesio. – Gdy wyszacowaliśmy tę wartość to okazała się już ona bardzo mała. Prezydent powiedział, że wyrazi zgodę na zbycie nie za kwotę, która została wyszacowana przez rzeczoznawcę tylko za kwotę, która wartościowo odpowiada wartości nieruchomości uzyskanej z przetargu w 2010 roku. Było to około 1 400 złotych za metr, czyli dużo. Prezydent zgodził się na zbycie tej nieruchomości za kwotę 1753, 45 złotych za metr, bo dodajemy kwotę VAT w wysokości 23 procent (272 m kw. x 1753,45 zł x 49/100 udziału). To daje 233 700 złotych a więc dużo. Jeżeli odniesiemy to do ceny jaką chcieliśmy uzyskać w pierwszym przetargu to oczywiście mówimy tutaj o znacznej różnicy. Dlatego prezydent przedkładał projekt tej ustawy na sesji, by radni mogli się wypowiedzieć, czy mimo tej różnicy powinien to sprzedawać czy nie.

 bg

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

„Miasto Siedlce w ustnym przetargu nieograniczonym w dniu 8.09.2010 r. zbyło zabudowaną nieruchomość położoną w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego, Sportowej i Katedralnej o łącznej powierzchni 2,1265 ha za cenę 30.300.000 zł. Do przetargu przeprowadzonego w tym samym dniu na zbycie udziału 49/100 w sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47-73/1 o pow. 0,0272 ha nie zgłosił się żaden zainteresowany. Również do II przetargu ogłoszonego na dzień 4.03.2011 nikt się nie zgłosił. Współwłaściciel nieruchomości pismem z dnia 23.03.2011 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku z powodu katastrofalnego stanu technicznego budynku, postępującej dewastacji oraz braku możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osobom, które nielegalnie w tym budynku przebywają. Zobowiązał się również do przeprowadzenia prac rozbiórkowych na własny koszt. Na powyższe została wyrażona zgoda i po otrzymaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na rozbiórkę zostały wykonane prace rozbiórkowe. Pismem z dnia 17.05.2011 r. współwłaściciel nieruchomości zwrócił się z prośbą o zbycie udziału na jego rzecz.
Uzasadnił to możliwością racjonalnego zagospodarowania przedmiotowej działki, która miałaby być włączona do projektu galerii handlowo-usługowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli. W celu określenia wartości udziału został sporządzony operat szacunkowy wartości udziału w nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy określił jego wartość na kwotę 67.856 zł (509,12 zł/m2). Na podstawie art.67 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Prezydent Miasta Siedlce ustalił cenę udziału w nieruchomości w wysokości 233.700 zł (1753,45 zł/m2- a więc wartość 1m2 gruntu uzyskana ze sprzedaży stadionu powiększona o stawkę podatku VAT). W cenie nieruchomości zawarty jest podatek VAT. Z uwagi na znaczną różnicę wartości nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej oraz fakt, że wcześniej Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu, mając na względzie możliwość efektywniejszego zagospodarowania terenu pod galerię handlowo – usługową Prezydent Miasta Siedlce wystąpił do Rady Miasta o zajęcie stanowiska w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela udziału 49/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47-73/1 położonej przy ul. Katedralnej oraz o podjęcie przedłożonej w tej sprawie uchwały. Uznając zasadność powyższego wniosku Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska występuje do Rady Miasta z inicjatywą uchwałodawczą.”

19 komentarzy

 1. AlChimedes dodano 10 lat temu

  Cyt.:" No bo żyję w kraju w którym wszyscy chcą mnie zrobić w ch*ja
  Za moją kasę!"

 2. k... dodano 10 lat temu

  Alez jaja, Strus razem z Kudelskim rozdaja sobie karty w naszym miescie az milo…

 3. As z Hydrozagadki dodano 10 lat temu

  to jakaś kpina – wali szambem z daleka

 4. As z Hydrozagadki dodano 10 lat temu

  i nie trzeba być asem żeby zobaczyć co tutaj się dzieje

 5. Może jakiś dodano 10 lat temu

  Sherlock Holmes by tą sprawę zakończył optymistycznym akcentem.

 6. karol dodano 10 lat temu

  Bez przesady As – dlaczego szukasz dziury w całym? Moim zdaniem to było logiczne posunięcie. Przegięli z tą ceną na początku. Wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie bedzie płacił paru milionów za coś co nie jest mu potrzebne. Poza tym prezydetn jak wynika z tekstu "która wartościowo odpowiada wartości nieruchomości uzyskanej z przetargu w 2010 roku. Było to około 1 400 złotych za metr".

 7. katastrofalny stan dodano 10 lat temu

  "Współwłaściciel nieruchomości pismem z dnia 23.03.2011 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku z powodu katastrofalnego stanu technicznego budynku, postępującej dewastacji oraz braku możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osobom, które nielegalnie w tym budynku przebywają. Zobowiązał się również do przeprowadzenia prac rozbiórkowych na własny koszt."

  Jakoś nikt w Siedlcach nie widział tego "katastofalnego stanu".
  Ten "katartrofalny stan" widać na licznych zdjęciach.
  Władza jak chce i jej pasuje potrafi dobrze to ująć.

 8. efaster dodano 10 lat temu

  ze strony www miasta:
  (…)
  Działki na sprzedaż

  W trakcie sesji Radni podjęli decyzje o sprzedaży nieruchomości. Do przetargu wystawione zostaną dwie, atrakcyjnie położone niezabudowane działki przy ul. Starowiejskiej (naprzeciw Kaplicy Ogińskich) o pow. 0,1086 ha i 0,0214 ha. Sprzedana zostanie także część terenów przy ul. Piaski Zamiejskie przejętych przed laty od wspólnoty gruntowej. Duża działka bo o powierzchni 12,1468 ha przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Jeśli nabędzie ją któryś z deweloperów to może tu powstać kolejne atrakcyjne osiedle, tym bardziej, że teren jest w pełni uzbrojony.

  Na sesji stanęła także sprzedaż udziałów w nieruchomości po byłym hotelu Pogoń. Przed rokiem odbył się przetarg na sprzedaż terenów po byłym stadionie przy ul. Wojskowej. Miasto Siedlce uzyskało za teren o powierzchni 2,1265 ha bardzo dobrą cenę 30,3 mln zł. Nabywcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus. W tym samym przetargu oferowano do sprzedaży 49 procent udziałów w nieruchomości zabudowanej hotelem. Cena wywoławcza wynosiła 2,2 mln zł. Do przetargu nikt nie przystąpił. Po pół roku, 4 marca odbyła się kolejna licytacja, a cenę obniżono o 20 procent. Tu także nie zgłosił się żaden oferent. Współwłaściciel nieruchomości (PB K. Strus) 23 marca wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku z powodu katastrofalnego stanu technicznego budynku, postępującej dewastacji oraz braku możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osobom, które nielegalnie w tym budynku przebywają. Zobowiązał się również do przeprowadzenia prac rozbiórkowych na własny koszt. Na powyższe została wyrażona zgoda i po otrzymaniu prawomocnej decyzji zostały wykonane prace rozbiórkowe. 17 maja współwłaściciel nieruchomości zwrócił się z prośbą o zbycie udziału na jego rzecz. Uzasadnił to możliwością racjonalnego zagospodarowania przedmiotowej działki, która miałaby być włączona do galerii handlowo-usługowej W celu określenia wartości udziału został sporządzony operat szacunkowy wartości udziału w nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy określił jego wartość na kwotę 67 856 zł (509,12 zł/m2), Prezydent Miasta Siedlce ustalił cenę sprzedaży udziału w nieruchomości w wysokości na 233 700 zł (1753,45 zł/m2)

  Jak pan rzecznik sie wyrobił w pisaniu :)) Kurcze nikt by tak ładnie tego w zdanie nie ubrał. Swoją drogą to Strus ma łep jak sklep do interesu, po przetargu, poczekał jak sprawa przycichnie. Złożył wniosek na rozbiurkę (przez co obniżył wartość terenu, bo już bez budynku), poczym złożył wniosek o odkupienie udziałów od miasta, oczywiście już za mniejsze pieniądze. A już wszyscy myśleli, że się z Prezydentem pogniewał, za rondo i ulice przy projektowanej galerii. A tu taka komitywa, jescze troche to i budynek urzędu kupi (okazyjnie) jak tylko rajcy się wyprowadzą. Ba może mu rada "klepnie" zmianę planu zagopodarowania i galerię kolejną będzie mógł pobudować.

 9. chyba... dodano 10 lat temu

  Ta sprawą powinien zając się NIK. Wyglada to na zaniechanie działań, a tym samym na narażenie Miatsta na straty.

 10. xxx dodano 10 lat temu

  Przecież ten budynek to była ruina. Nie ma czego żałować. A i tak nikt inny by tej działki nie kupił wiedząc że Strus ma obok cały plac po stadionie.

 11. JOLKA dodano 10 lat temu

  W tym przypadku to dobra decyzja Prezydenta i p. Strusa.

 12. Belzebubiusz dodano 10 lat temu

  Strus do stadionu dostał hotel gratis.

 13. .... dodano 10 lat temu

  Nie rozumiem dlaczego ten budynek i ten teren nie zostały sprzedane razem ze stadionem, dlaczego Strus kupuje po kawałku, najpierw trybuny pod Galerię S, potem murawę, a na końcu reszte. Czy to już wszystko? Moge też sie założyc, kto wykupi atrakcyjne tereny na Piaskach. Sprzedadzą, aby wybudować sobie nowy ratusz, chcą dostać 50 mln. A głupie chłopy piaskowe oddały to miastu za darmo. Ale jaja.

 14. kasa i tylko kasa dodano 10 lat temu

  -Ludziska, nie bądźcie naiwni. Niezależnie od opcji politycznych liczy się tylko KASA. Reszta to są igrzyska dla plebsu…

 15. Kolejne działki, które p. S może kupić za grosze dodano 10 lat temu

  to teren PKS przy ul. Partyzantów. Wystarczy tylko doprowadzić PKS do upadłości.

 16. No to kompetentnych mamy w Siedlcach urzędników... dodano 10 lat temu

  3 200zł za m2 "budynku z powodu katastrofalnego stanu technicznego budynku, postępującej dewastacji oraz braku możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osobom, które nielegalnie w tym budynku przebywają"

 17. miłosz dodano 10 lat temu

  za 233 tysie to ja kupię tą działkę i pewnie nie tylko ja. jest mały problem – ona już dawno jest komuś przeznaczona.

 18. Budowa dodano 10 lat temu

  Już na niej jest budowa, wykopy zrobione.

 19. ??? dodano 10 lat temu

  A gdzie mają oczy radni.Siedlczanie na pewno są z nich zadowoleni i w wybiorą ich na następną kadencje. Żal mi miasta z powodu rządzących ……

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?