SPIN

30.IX. sesja miejska: bezrobocie, sprzedaż działki, nazwy ulic, skarga na prezydenta

Beata Głozak wtorek, 27 września 2011, 14:08 Aktualnie, Wydarzenia

30 września 2011 roku o godz. 10. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XII Sesja Rady Miasta Siedlce. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie protokołu XI Sesji.
6. Wybory ławników:
– powołanie Komisji Skrutacyjnej,
– przeprowadzenie głosowania  tajnego,
– podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Siedlce.
8. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia w mieście Siedlce.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, będącego  mieszkańcem Gminy Wiśniew.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych  będących mieszkańcami Gminy Siedlce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych  będących mieszkańcami Gminy Skórzec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych  będących mieszkańcami Gminy Wiśniew.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miasta Siedlce na prawach powiatu przy ul. Jana Pawła II.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Floriańskiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/886/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
21. Informacja o zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce na kwotę 59.691,33 zł.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Biskupa Jana Mazura.
23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Siedlce.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
25. Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
26. Zamknięcie obrad.

źródło: UM SIEDLCE

2 komentarze

  1. . dodano 11 lat temu

    Żadne wydarzenie, projekty wszystkich uchwał już są na stronie internetowej miasta.

  2. James dodano 11 lat temu

    Szkoda,że na Sesji będzie tylko przyjęcie informacji o stanie bezrobocia w Siedlcach,a nie o działaniach przeciw jego zmniejszeniu.Ale cóż może Rada…..

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?