SPIN

INFO: Fundusz czeka na skargi za „refundację do decyzji NFZ”

Beata Głozak środa, 4 stycznia 2012, 15:30 Siedlce, Wydarzenia

Dzisiaj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona prawom pacjenta oraz obowiązkom lekarzy i aptekarzy. Inspekcja Farmaceutyczna i NFZ przypominają, że pieczątka bądź adnotacja lekarza „refundacja do decyzji NFZ” nie powinna mieć wpływu na decyzję sprzedającego.  Naruszenia praw pacjentów przez lekarzy należy zgłaszać do Funduszu.

– Niekompletnie wypełnione recepty w pierwszych dniach 2012 roku stanowiły niewielki odsetek recept zrealizowanych w mazowieckich aptekach. Farmaceuci uzupełniali, jeśli to było możliwe, dane pominięte przez lekarzy – oceniła Małgorzata Szelachowska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Farmaceutycznej.

– Jeżeli recepta jest prawidłowo wypełniona, pacjent powinien otrzymać przepisany lek po cenie refundowanej, a ewentualna pieczątka lub adnotacja lekarza „refundacja do decyzji NFZ” nie jest ku temu przeszkodą – dodał Mirosław Jeleniewski, zastępca dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ. Dlatego pacjent powinien mieć przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia medycznego (lub inny dokument uprawniający go do zniżki, np. legitymację inwalidy wojennego).

Jeżeli lekarz nie wskazał poziomu refundacji lub pominął inne informacje, które powinny znaleźć się na recepcie, farmaceuta może uzupełnić większość brakujących danych na podstawie dokumentu okazanego przez pacjenta, umożliwiając mu skorzystanie ze zniżki. Na podstawie dowodu osobistego może poprawić adres i PESEL pacjenta. Może uzupełnić numer oddziału NFZ i kod uprawnień dodatkowych pacjenta, postać leku, dawkę (najmniejszą dopuszczoną do obrotu), ilość leku (dwa najmniejsze opakowania z wykazu).

Zastrzeżenia do pracy aptek można zgłaszać do mazowieckiej inspekcji farmaceutycznej (tel./faks 22 628 28 60, mail: wiif@wiif.waw.pl). Jeżeli zaś lekarz nie wskazał poziomu refundacji leku mimo przedstawienia przez pacjenta dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, bądź jeżeli aptekarz z powodu pieczątki lub adnotacji „refundacja do decyzji NFZ” odmówił zrealizowania  prawidłowo wypełnionej  recepty lub jej uzupełnienia w zakresie swoich kompetencji i nie wydał leku po obniżonej cenie – należy to zgłosić do mazowieckiego oddziału NFZ (tel. 22 480 43 43, faks 22 480 43 42, mail: sekretariat@nfz-warszawa.pl).

Fundusz zwiększył liczbę pracowników do obsługi skarg. W zakładach opieki zdrowotnej, w których lekarze łamią prawa pacjenta może przeprowadzić kontrole. Od 1 stycznia br. do mazowieckiego NFZ zgłosiło się ok. 50 pacjentów ze skargami na lekarzy w związku z nową ustawą refundacyjną.

Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody/opr. bg

**** Jedynie w przypadku ok. 8 proc. leków, które mają więcej niż jeden dopuszczalny poziom refundacji (dotyczy to zwłaszcza medykamentów na choroby przewlekłe), możemy otrzymać je jedynie według najwyższego poziomu odpłatności[1]. W takich bowiem przypadkach tylko lekarz ma prawo zdecydować o poziomie refundacji – na podstawie rozpoznania medycznego. Warto wówczas zapytać w aptece o tańszy odpowiednik leku.  Prawidłowo wypełniona recepta powinna zawierać: pieczątkę zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego w którym ją wystawiono, numer oddziału NFZ (płatnika), dane i pełen adres pacjenta, PESEL albo wiek pacjenta do lat 18, kod uprawnień dodatkowych (np. ZK tj. honorowy dawca krwi lub szpiku), nazwy przepisanych leków z dawkami, sposobem ich przyjmowania i ilością, datę wystawienia recepty, datę jej realizacji i dane identyfikujące lekarza (imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu i własnoręczny podpis) oraz nowość – odpłatność refundacyjną dla każdego z leków. Przed wyjściem z gabinetu sprawdźmy, czy nasz lekarz zamieścił na recepcie wszystkie niezbędne informacje – przypomniała Małgorzata Szelachowska.

W województwie zarejestrowanych jest 26 tys. medyków.


Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?