SPIN

Kto pyta nie błądzi, czyli nasi posłowie w Sejmie

Beata Głozak środa, 22 lutego 2012, 20:33 Siedlce, Wydarzenia
Pierwszy dzień 6. posiedzenia Sejmu VII kadencji Fot. Krzysztof Białoskórski (www.sejm.gov.pl)

Pierwszy dzień 6. posiedzenia Sejmu VII kadencji Fot. Krzysztof Białoskórski (www.sejm.gov.pl)

9 października minionego roku wybraliśmy posłów do Sejmu RP. Ich zaprzysiężenie odbyło się 8 listopada 2011r. Okręg nr 18, czyli siedlecko – ostrołęcki ma 12 swoich przedstawicieli w gmachu przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Jaki po 100 dniach od zaprzysiężenia pozostał po nich ślad w sejmowych dokumentach?

Nieco ponad 100 dni od zaprzysiężenia przyglądamy się aktywności 12 naszych posłów. Pod uwagę brałyśmy: wystąpienia na posiedzeniach Sejmu, interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia i podpisy pod projektami poselskimi. Kto ani razu nie występował na posiedzeniach Sejmu a kto robił to najczęściej? Jakie i czy w ogóle składali interpelacje oraz w ilu głosowaniach wzięli udział. Tworząc listę opierałyśmy się na materiałach dostępnych na stronie www.sejm.gov.pl.

Przedstawiłyśmy po jednej interpelacji każdego posła (jeżeli takie miał na swoim koncie) a w przypadku gdy było ich więcej podawałyśmy odnośnik. Chcąc uniknąć posądzenia o preferencje polityczne wybierałyśmy ostatnią zgłoszoną interpelację podając datę jej wpływu. Podobnie robiłyśmy w przypadku zapytań i podpisów pod projektami poselskimi. Dociekliwsi klikając tutaj mogą sami prześwietlić posłów. Podkreślamy też, że nie poddajemy krytyce tych, którym nie można wykazać „zarejestrowanej” aktywności.

KTO ILE RAZY?

Z danych dostępnych na stronie internetowej wynika, że najmniejszą aktywnością spośród dwunastki naszych posłów wykazują się: Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej i Jacek Kozaczyński również z PO. Pamiętajmy jednak, że dwóch pierwszych pełni także inne funkcje (Sawicki to minister rolnictwa a Mroczek to Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej). Od zaprzysiężenia Kozaczyński i Mroczek złożyli podpis pod jednym projektem poselskim. Sawicki był lepszy o trzy. O dwa zapytania od ministra rolnictwa lepszy jest z kolei poseł PSL – Krzysztof Wawrzyniec Borkowski. W pierwszej czwórce aktywnych posłów są bez wątpienia: Bartłomiej Bodio z Ruchu Palikota. Przedsiębiorca 11 razy występował na posiedzeniach, interpelował, i 3 razy składał podpisy pod projektami. Przedstawiciel Platformy Andrzej Kania również na wiele sposobów akcentował swoją obecność w Sejmie. Aktywna w Sejmie jest także jedyna kobieta posłanka i przedstawicielka SLD z naszego okręgu w jednym – Stanisława Prządka. Ma za sobą 4 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu, 3 interpelacje i podpisała się pod 4 projektami poselskimi. Podobną aktywnością wykazują się dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Adam Woźniak. Pierwszy 5 razy występował podczas sejmowych posiedzeń i złożył 3 zapytania w sprawach bieżących a drugi aż pięciokrotnie interpelował.

 PO CO I O CO?

Jeżeli chodzi o tematy w jakich nasi posłowie zabierali głos to należy podkreślić, że zależało to przede wszystkim od rodzaju aktywności. Przy wystąpieniach na posiedzeniu Sejmu ustosunkowywali się przede wszystkim do projektów budżetu, zmian w ustawach (oświata, o ruchu drogowym itp.). To czy któryś z nich wspominał o naszym regionie widać głownie po zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach. Wśród nich przeważał temat likwidacji sądów i prokurator rejonowych. Podkreślić należy jednocześnie, że posłowie podnosili te tematy w różnym czasie jedni w styczniu inni w lutym. Padały również pytania o budowy dróg w regionie siedlecko – ostrołęckim.
Aktywność poselska posłów – kliknij TUTAJ

bg

 • Bartłomiej Bodio (RP) udział w głosowaniach 308 z 333 głosowań

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 11
Interpelacje: 1 (ws. zamrożenia progów uprawniających rodziny wychowujące dzieci do otrzymywania zasiłków rodzinnych)
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 1
Oświadczenia: 3
Podpisy pod projektami poselskimi: 3 (o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw – 2 grudnia)

 • Krzysztof Borkowski (PSL) 256 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 2 (ws. likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim – 15 lutego
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 4 (o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 21 grudnia)

 • Arkadiusz Czartoryski (PiS) 302 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 3
Interpelacje: 1 (ws. prowokacji i rozruchów w Narodowe Święto Niepodległości z udziałem niemieckich lewackich bojówkarzy – 11 listopada)
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 10 (o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 15 grudnia)

 • Andrzej Kania (PO) 332 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 8
Interpelacje: 1 (ws. budowy obwodnicy miasta Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61)
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 1
Oświadczenia: 3
Podpisy pod projektami poselskimi: 2 (ws. ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu – 8 listopada)

 • Henryk Kowalczyk (PiS) 333 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 16
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 13 (ws. zobowiązania Rady Ministrów do niezwłocznego wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską upoważnienia do wprowadzenia stawek akcyzy na paliwa płynne niższych niż minimum wynikające z prawa wspólnotowego – 26 stycznia)

 • Jacek Kozaczyński (PO) 331 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 1 (ws. ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu – 8 listopada)

 • Czesław Mroczek (PO) 330 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 1 (ws. wyboru pani poseł Ewy Kopacz na stanowisko Marszałka Sejmu – 8 listopada)

 • Krystyna Pawłowicz (PiS) 324 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 16
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 12 (o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 15 grudnia)

 • Stanisława Prządka (SLD) 275 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 4
Interpelacje: 3 (w sprawie przebudowy drogi krajowej S17 – 27 stycznia)
Zapytania: 1 (ws. funkcjonowania podpisów elektronicznych w kontaktach z urzędami administracji publicznej – 27 grudnia)
Pytania w sprawach bieżących: 1
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 4 (o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – 1 grudnia)

 • Marek Sawicki (PSL) 328 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 4 (o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 17 listopada)

 • Krzysztof Tchórzewski (PiS) 331 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 5
Interpelacje: 1 (ws. planowanej likwidacji części sądów rejonowych, prokuratur rejonowych oraz rejonów energetycznych – 21 stycznia 2012)
Zapytania: 2 (ws. pogarszającej się sytuacji finansowej opieki zdrowotnej na Mazowszu – 13 lutego 2012)
Pytania w sprawach bieżących: 3
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 6 (ws. trybu wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro – 11 stycznia 2012 )

 • Grzegorz Adam Woźniak (PiS) 330 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 3
Interpelacje: 5 (ws. planów PGE SA łączenia niektórych rejonów energetycznych i likwidacji niektórych posterunków energetycznych, szczególnie w Garwolinie – 24 stycznia 2012)
Zapytania: 1 (w sprawie obowiązku wynikającego z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczącego przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych – 14 lutego 2012)
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 2
Podpisy pod projektami poselskimi: 8 (ws. zobowiązania Rady Ministrów do niezwłocznego wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską upoważnienia do wprowadzenia stawek akcyzy na paliwa płynne niższych niż minimum wynikające z prawa wspólnotowego – 26 stycznia 2012)

8 komentarzy

 1. Sympatyk dodano 10 lat temu

  PiS tradycyjnie – górą, i tak trzymać. Jedyna odważna i kompetentna Partia.

 2. jednostronny dodano 10 lat temu

  Jutro w Dzień Dobry TVN poseł Tchórzewski pokaże swoją łamaną ojczyznę polszczyznę. Pokażą posłów najgorzej posługujących się językiem ojczystym, a Tchórzo jest na pierwszym planie 🙂
  I tak wszystkich przebija Nasz kochany Prezio Kudelski, on by wygrał w tym plebiscycie 🙂
  Kto może niech ogląda Naszego tj. Waszego posła jutro z rana, będzie kupa śmiechu 🙂

 3. Miron dodano 10 lat temu

  > Jedyna odważna i kompetentna Partia

  W krytykanctwie wszystkich i wszystkiego.
  PIS to partia "wszystko źle".

 4. bb dodano 10 lat temu

  sympatyku, masz racje, najlepsza jest "nasza" posłanka Pawłowicz.

 5. Zgred i żul dodano 10 lat temu

  Pierwsze wrażenia po przejrzeniu danych: panowie Mroczek i Kozaczyński robią chyba tylko za maszynki do głosowania. Przy nich to nawet niezbyt aktywna pani Pawłowicz wydaje się wzorem pracowitości.

 6. krytyczny dodano 10 lat temu

  BRAWO Jacek Kozaczyński!

 7. Zygmunt G. dodano 10 lat temu

  O jakiej pracowitości mówisz?
  Przecież ta kobieta plecie bez pojęcia.
  Wstyd mieć taką przedstawicielkę.
  Już lepiej niech milczy, przynajmniej nie przyniesie nam hańby.

 8. do jednostronnego dodano 10 lat temu

  Chciałby usłyszeć twój język ojczysty, pewnie też byłoby się z czego pośmiać. Nie masz czego człowieku czepiać się. Dla mnie najważniejszy jest pozytywny wkład m.in. tych Panów w budowanie naszego miasta. A dzień dobry TVN to szambo szczególnie z naczelną redaktorką Welman, która rozpłaszcza się na całym ekranie. Nie dziwie się że jest ona zdolna zmieszać z błotem porządnych ludzi w tym Pana Tchórzewskiego. POlszewicki TVN to specjalista od takich zabiegów.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?