SPIN

Kto pyta nie błądzi, czyli nasi posłowie w Sejmie

Beata Głozak środa, 22 lutego 2012, 20:33 Siedlce, Wydarzenia
Pierwszy dzień 6. posiedzenia Sejmu VII kadencji Fot. Krzysztof Białoskórski (www.sejm.gov.pl)

Pierwszy dzień 6. posiedzenia Sejmu VII kadencji Fot. Krzysztof Białoskórski (www.sejm.gov.pl)

9 października minionego roku wybraliśmy posłów do Sejmu RP. Ich zaprzysiężenie odbyło się 8 listopada 2011r. Okręg nr 18, czyli siedlecko – ostrołęcki ma 12 swoich przedstawicieli w gmachu przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Jaki po 100 dniach od zaprzysiężenia pozostał po nich ślad w sejmowych dokumentach?

Nieco ponad 100 dni od zaprzysiężenia przyglądamy się aktywności 12 naszych posłów. Pod uwagę brałyśmy: wystąpienia na posiedzeniach Sejmu, interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia i podpisy pod projektami poselskimi. Kto ani razu nie występował na posiedzeniach Sejmu a kto robił to najczęściej? Jakie i czy w ogóle składali interpelacje oraz w ilu głosowaniach wzięli udział. Tworząc listę opierałyśmy się na materiałach dostępnych na stronie www.sejm.gov.pl.

Przedstawiłyśmy po jednej interpelacji każdego posła (jeżeli takie miał na swoim koncie) a w przypadku gdy było ich więcej podawałyśmy odnośnik. Chcąc uniknąć posądzenia o preferencje polityczne wybierałyśmy ostatnią zgłoszoną interpelację podając datę jej wpływu. Podobnie robiłyśmy w przypadku zapytań i podpisów pod projektami poselskimi. Dociekliwsi klikając tutaj mogą sami prześwietlić posłów. Podkreślamy też, że nie poddajemy krytyce tych, którym nie można wykazać „zarejestrowanej” aktywności.

KTO ILE RAZY?

Z danych dostępnych na stronie internetowej wynika, że najmniejszą aktywnością spośród dwunastki naszych posłów wykazują się: Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej i Jacek Kozaczyński również z PO. Pamiętajmy jednak, że dwóch pierwszych pełni także inne funkcje (Sawicki to minister rolnictwa a Mroczek to Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej). Od zaprzysiężenia Kozaczyński i Mroczek złożyli podpis pod jednym projektem poselskim. Sawicki był lepszy o trzy. O dwa zapytania od ministra rolnictwa lepszy jest z kolei poseł PSL – Krzysztof Wawrzyniec Borkowski. W pierwszej czwórce aktywnych posłów są bez wątpienia: Bartłomiej Bodio z Ruchu Palikota. Przedsiębiorca 11 razy występował na posiedzeniach, interpelował, i 3 razy składał podpisy pod projektami. Przedstawiciel Platformy Andrzej Kania również na wiele sposobów akcentował swoją obecność w Sejmie. Aktywna w Sejmie jest także jedyna kobieta posłanka i przedstawicielka SLD z naszego okręgu w jednym – Stanisława Prządka. Ma za sobą 4 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu, 3 interpelacje i podpisała się pod 4 projektami poselskimi. Podobną aktywnością wykazują się dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Adam Woźniak. Pierwszy 5 razy występował podczas sejmowych posiedzeń i złożył 3 zapytania w sprawach bieżących a drugi aż pięciokrotnie interpelował.

 PO CO I O CO?

Jeżeli chodzi o tematy w jakich nasi posłowie zabierali głos to należy podkreślić, że zależało to przede wszystkim od rodzaju aktywności. Przy wystąpieniach na posiedzeniu Sejmu ustosunkowywali się przede wszystkim do projektów budżetu, zmian w ustawach (oświata, o ruchu drogowym itp.). To czy któryś z nich wspominał o naszym regionie widać głownie po zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach. Wśród nich przeważał temat likwidacji sądów i prokurator rejonowych. Podkreślić należy jednocześnie, że posłowie podnosili te tematy w różnym czasie jedni w styczniu inni w lutym. Padały również pytania o budowy dróg w regionie siedlecko – ostrołęckim.
Aktywność poselska posłów – kliknij TUTAJ

bg

 • Bartłomiej Bodio (RP) udział w głosowaniach 308 z 333 głosowań

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 11
Interpelacje: 1 (ws. zamrożenia progów uprawniających rodziny wychowujące dzieci do otrzymywania zasiłków rodzinnych)
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 1
Oświadczenia: 3
Podpisy pod projektami poselskimi: 3 (o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw – 2 grudnia)

 • Krzysztof Borkowski (PSL) 256 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 2 (ws. likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim – 15 lutego
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 4 (o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 21 grudnia)

 • Arkadiusz Czartoryski (PiS) 302 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 3
Interpelacje: 1 (ws. prowokacji i rozruchów w Narodowe Święto Niepodległości z udziałem niemieckich lewackich bojówkarzy – 11 listopada)
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 10 (o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 15 grudnia)

 • Andrzej Kania (PO) 332 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 8
Interpelacje: 1 (ws. budowy obwodnicy miasta Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61)
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 1
Oświadczenia: 3
Podpisy pod projektami poselskimi: 2 (ws. ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu – 8 listopada)

 • Henryk Kowalczyk (PiS) 333 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 16
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 13 (ws. zobowiązania Rady Ministrów do niezwłocznego wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską upoważnienia do wprowadzenia stawek akcyzy na paliwa płynne niższych niż minimum wynikające z prawa wspólnotowego – 26 stycznia)

 • Jacek Kozaczyński (PO) 331 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 1 (ws. ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu – 8 listopada)

 • Czesław Mroczek (PO) 330 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 1 (ws. wyboru pani poseł Ewy Kopacz na stanowisko Marszałka Sejmu – 8 listopada)

 • Krystyna Pawłowicz (PiS) 324 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 16
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 12 (o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 15 grudnia)

 • Stanisława Prządka (SLD) 275 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 4
Interpelacje: 3 (w sprawie przebudowy drogi krajowej S17 – 27 stycznia)
Zapytania: 1 (ws. funkcjonowania podpisów elektronicznych w kontaktach z urzędami administracji publicznej – 27 grudnia)
Pytania w sprawach bieżących: 1
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 4 (o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – 1 grudnia)

 • Marek Sawicki (PSL) 328 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 0
Interpelacje: 0
Zapytania: 0
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 4 (o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 17 listopada)

 • Krzysztof Tchórzewski (PiS) 331 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 5
Interpelacje: 1 (ws. planowanej likwidacji części sądów rejonowych, prokuratur rejonowych oraz rejonów energetycznych – 21 stycznia 2012)
Zapytania: 2 (ws. pogarszającej się sytuacji finansowej opieki zdrowotnej na Mazowszu – 13 lutego 2012)
Pytania w sprawach bieżących: 3
Oświadczenia: 0
Podpisy pod projektami poselskimi: 6 (ws. trybu wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro – 11 stycznia 2012 )

 • Grzegorz Adam Woźniak (PiS) 330 z 333 głosowań;

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 3
Interpelacje: 5 (ws. planów PGE SA łączenia niektórych rejonów energetycznych i likwidacji niektórych posterunków energetycznych, szczególnie w Garwolinie – 24 stycznia 2012)
Zapytania: 1 (w sprawie obowiązku wynikającego z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczącego przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych – 14 lutego 2012)
Pytania w sprawach bieżących: 0
Oświadczenia: 2
Podpisy pod projektami poselskimi: 8 (ws. zobowiązania Rady Ministrów do niezwłocznego wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską upoważnienia do wprowadzenia stawek akcyzy na paliwa płynne niższych niż minimum wynikające z prawa wspólnotowego – 26 stycznia 2012)

8 komentarzy

 1. Sympatyk dodano 9 lat temu

  PiS tradycyjnie – górą, i tak trzymać. Jedyna odważna i kompetentna Partia.

 2. jednostronny dodano 9 lat temu

  Jutro w Dzień Dobry TVN poseł Tchórzewski pokaże swoją łamaną ojczyznę polszczyznę. Pokażą posłów najgorzej posługujących się językiem ojczystym, a Tchórzo jest na pierwszym planie 🙂
  I tak wszystkich przebija Nasz kochany Prezio Kudelski, on by wygrał w tym plebiscycie 🙂
  Kto może niech ogląda Naszego tj. Waszego posła jutro z rana, będzie kupa śmiechu 🙂

 3. Miron dodano 9 lat temu

  > Jedyna odważna i kompetentna Partia

  W krytykanctwie wszystkich i wszystkiego.
  PIS to partia "wszystko źle".

 4. bb dodano 9 lat temu

  sympatyku, masz racje, najlepsza jest "nasza" posłanka Pawłowicz.

 5. Zgred i żul dodano 9 lat temu

  Pierwsze wrażenia po przejrzeniu danych: panowie Mroczek i Kozaczyński robią chyba tylko za maszynki do głosowania. Przy nich to nawet niezbyt aktywna pani Pawłowicz wydaje się wzorem pracowitości.

 6. krytyczny dodano 9 lat temu

  BRAWO Jacek Kozaczyński!

 7. Zygmunt G. dodano 9 lat temu

  O jakiej pracowitości mówisz?
  Przecież ta kobieta plecie bez pojęcia.
  Wstyd mieć taką przedstawicielkę.
  Już lepiej niech milczy, przynajmniej nie przyniesie nam hańby.

 8. do jednostronnego dodano 9 lat temu

  Chciałby usłyszeć twój język ojczysty, pewnie też byłoby się z czego pośmiać. Nie masz czego człowieku czepiać się. Dla mnie najważniejszy jest pozytywny wkład m.in. tych Panów w budowanie naszego miasta. A dzień dobry TVN to szambo szczególnie z naczelną redaktorką Welman, która rozpłaszcza się na całym ekranie. Nie dziwie się że jest ona zdolna zmieszać z błotem porządnych ludzi w tym Pana Tchórzewskiego. POlszewicki TVN to specjalista od takich zabiegów.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?