SPIN

31.VIII. sesja miejska: dzierżawy, sprzedaże, nazwy ulic, budżet, mieszkania

Aneta Borkowska środa, 29 sierpnia 2012, 14:13 Aktualnie, Wydarzenia

Przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji miejskiej:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie protokołu XXI Sesji.
5. Przyjęcie informacji nt. współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. Przyjęcie informacji nt. wykonania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/341/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce położonej przy ulicy Monte Cassino.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce położonej przy ulicy Rynkowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce położonej przy ulicy Rynkowej róg 11 Listopada.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce położonej przy ulicy 11 Listopada.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce położonej przy ulicy Młynarskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej róg Energetycznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Asłanowicza 11.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Stokrotki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Kazimierzowskiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Siedlcach przy ulicy Czerwonego Krzyża 10 i 12.
20. Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Brzeskiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Berdyczowskiej i ulicy Feliksa Hłaski w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany części Uchwały Nr XXXI/117/84 Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
28. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?