SPIN

Światowy Dzień Praw Konsumenta – zobacz jak dochodzić swoich roszczeń

Aneta Borkowska wtorek, 5 marca 2013, 09:54 Aktualnie, Wydarzenia

Co zrobić gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową? W jaki sposób dochodzić swoich roszczeń? Jak uniknąć czasochłonnej drogi sądowej w przypadku sporów z przedsiębiorcami? To najczęstsze dylematy konsumentów, z którymi zwracają się do Inspekcji Handlowej.

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta. W związku z tym jest to doskonała okazja aby przypomnieć konsumentom o ich podstawowych prawach wynikających z tytułu zawieranych umów sprzedaży lub świadczenia usług oraz uprawnieniach w przypadku sporów z przedsiębiorcami i działań pozasądowych zmierzających do zakończenia sporów.

W 2012 r. w Delegaturze Inspekcji Handlowej w Siedlcach udzielono 286 porad dotyczących realizacji praw konsumenckich. Najczęściej pytania dotyczyły prawa do zwrotu zakupionego towaru.

Zwrot towaru pełnowartościowego

Warto pamiętać, że konsumentowi, który zakupił towar w sklepie, a towar ten jest pełnowartościowy nie przysługuje prawo do jego zwrotu. Zwrot towaru zakupionego w sklepie (odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny) jest możliwy tylko wówczas, jeżeli sprzedawca dobrowolnie przewiduje takie prawo. W przypadku braku takiego zobowiązania, sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru i takie zachowanie sprzedawcy nie jest sprzeczne z prawem. Natomiast prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) bez podania przyczyny przysługuje konsumentowi, gdy umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazach) bądź na odległość (np. przez Internet). Konsument może odstąpić od takiej umowy w terminie 10 dni:
– od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa,
– od wydania rzeczy, gdy umowa była zawarta na odległość, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług, od dnia jej zawarcia.

Zwrot towaru z usterką

Co zrobić jeżeli towar okaże się nie być pełnowartościowym? Wówczas konsument może towar zareklamować. Reklamacja taka może nastąpić z tytułu gwarancji i wtedy reklamację kierujemy do gwaranta (jest nim przedsiębiorca wymieniony w dokumencie gwarancyjnym, w którym określone są również warunki umowy gwarancyjnej) bądź do sprzedawcy. W pierwszej kolejności mamy prawo żądania od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru,  a w dalszej kolejności prawo do odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia jej przez konsumenta przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Należy pamiętać, że podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu takiej niezgodności w terminie dwóch miesięcy. Niedopełnienie tego  obowiązku powoduje utratę uprawnień konsumenta.
Należy pamiętać, że sprzedawca ma obowiązek przyjęcia towaru reklamowanego z tytułu niezgodności towaru z umową i nie może w takim przypadku odsyłać konsumenta do gwaranta. To konsument decyduje o tym, czy będzie reklamował towar u sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, czy u gwaranta z tytułu niezachowania przez towar właściwości gwarantowanych. W przypadku kiedy sprzedawca nie uzna reklamacji bądź odmówi przyjęcia towaru do reklamacji konsumentowi przysługuje prawo złożenia do Inspekcji Handlowej wniosku o przeprowadzenie mediacji.

W 2012 r. do Delegatury Inspekcji Handlowej w Siedlcach wpłynęło 48 wniosków o wszczęcie procedury mediacji (spór najczęściej dotyczył nieuznania przez przedsiębiorcę reklamacji na obuwie). Ze skutkiem pozytywnym dla konsumenta zakończono  64,6 % ogółu przeprowadzonych mediacji.

W związku z przypadającym na dzień 15 marca – Światowym Dniem Konsumenta, w Delegaturze Inspekcji Handlowej – w Siedlcach w tym dniu, w godz. 16–18. odbędzie się dodatkowy dyżur konsumencki. Stały dyżur konsumencki odbywa się w każdą środę w godz. 16–18.

źródło: Wiesława Grochowska, starszy specjalista Delegatura Inspekcji Handlowej w Siedlcach

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?