SPIN

Konkurs na tradycyjną kartkę Bożonarodzeniową

Aneta Borkowska czwartek, 7 listopada 2013, 15:20 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs na kartkę świąteczną. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do wykonania tradycyjnych kartek Bożonarodzeniowych oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

WARUNKI
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z siedleckich placówek oświatowych oraz uczestników indywidualnych w kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły podstawowe klasy IV – VI, gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne,
2. Tematyka prac: Tradycyjna Kartka Bożonarodzeniowa,
3. Technika: dowolna,
4. Format prac: nie większy niż A5,
5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia. Prace nie opisane nie będą oceniane. Każda placówka oświatowa może złożyć do 10 prac w każdej kategorii wiekowej (jeden uczestnik = jedna praca), wraz z listą uczestników.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie MOK 13 grudnia.

OCENA I NAGRODY
1. Oceny prac dokonywa będzie 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora,
2. Jury dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów: zgodność z tematem, kreatywność i wyobraźnia, estetyka, samodzielność wykonania,
3. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz do 3 wyróżnień w każdej kategorii,
4. Organizator dopuszcza możliwość nieprzyznania poszczególnych miejsc,
w przypadku, jeśli poziom nadesłanych prac okaże się niewystarczający lub nie zostaną spełnione podstawowe kryteria w opinii Jury,
5. Laureaci miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach otrzymają: nagrody rzeczowe i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni laureatów,
6. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można oglądać w Małej Galerii Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63 w terminie:17 – 20 grudnia 2013 r. oraz 7 – 24 stycznia 2014 r. Pierwsze miejsca wyróżnione zostaną publikacją w styczniowym numerze Informatora Kulturalnego MOK. Organizator może przyznać nagrodę specjalną konkursu. Wybrana kartka będzie okładką świątecznego wydania Informatora Kulturalnego MOK (grudzień 2013),

TERMINARZ
1. Termin nadsyłania prac do 25 listopada 2013 r. (poniedziałek), do Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, (ul. Pułaskiego 6).
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia o godz. 14. w Małej Galerii Sztuki MOK, ul Sienkiewicza 63.

źródło: MOK (reklama)

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?