SPIN

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

Aneta Borkowska wtorek, 4 marca 2014, 09:25 Społeczeństwo

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Delegatura Inspekcji Handlowej w Siedlcach z tej okazji pragnie przypomnieć konsumentom o najważniejszym uprawnieniach, które im przysługują.

Konsument ma prawo wyboru a zatem ma prawo mówić „nie”. Konsument ma prawo zadawać pytania, a obowiązkiem sprzedawcy jest udzielić jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji. Konsument ma prawo oczekiwać, że zakupiony przez niego towar konsumpcyjny (niezależnie czy to będzie pralka, telewizor czy buty) będzie zgodny z umową przez dwa lata od daty zakupu. To oznacza, że każdy towar  powinien mieć cechy, o których zapewniał nas sprzedawca i powinien nadawać się do normalnego użytku. Jeżeli tak nie jest – konsument ma prawo reklamować towar u sprzedawcy.

Trzeba pamiętać, że aby złożyć reklamacje wadliwego towaru, konsument nie musi posiadać gwarancji, powinien jednak zachować dowód zakupu towaru. Dlatego warto przechowywać paragony na  zakupione towary.
W przypadku stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, należy w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia takiej niezgodności poinformować o tym sprzedawcę, czyli złożyć reklamację. Wówczas konsument ma prawo żądać od sprzedawcy jego naprawy bądź wymiany, czyli wydania nowego towaru, zgodnego z umową. Kiedy taka naprawa bądź wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Reklamacje zawsze składamy na piśmie. Należy pamiętać aby w piśmie reklamacyjnym wyraźnie określić swoje żądanie. Pismo reklamacyjne można wysłać listem poleconym albo doręczyć osobiście sprzedawcy i zażądać potwierdzenia odbioru na kopii.

Reklamacji podlega także żywność. W przypadku żywności reklamacje należy złożyć w ciągu trzech dni od dnia zakupu artykułu spożywczego, który sprzedawany był luzem. Natomiast żywność paczkowaną należy reklamować w ciągu 3 dni od otwarcia opakowania – pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin jej przydatności do spożycia, określony na etykiecie.

Zdarza się, że podczas pobytu w sanatorium bądź w trakcie wycieczki akwizytorzy prezentują różnego rodzaju towary: garnki, pościel czy inne artykuły. Każdy konsument ma prawo zignorować taką ofertę, do niczego nie jest zobowiązany. Ważne aby nie podpisywać żadnej umowy, zanim jej dokładnie nie przeczytamy. Podpis oznacza bowiem zgodę na zawarte w tym dokumencie postanowienia. Należy mieć na uwadze, że jakakolwiek zmiana tych warunków proponowana przez przedsiębiorcę wymaga zgody konsumenta.

Konsument, który dokona zakupu  towaru od akwizytora podczas prezentacji, która odbywa się poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od takiej umowy (to znaczy zwrócić towar i odzyskać pieniądze) w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy. Podobnie jest przy zakupach przez Internet albo z katalogu wysyłkowego. Konsument w takich przypadkach zyskuje czas do namysłu i w ciągu 10 dni od otrzymania towaru może sie rozmyślić i zrezygnować z zakupu. Aby od takiej umowy odstąpić należy złożyć przedsiębiorcy stosowne oświadczenia na piśmie. Wystarczy we wskazanym dziesięciodniowym terminie wysłać do przedsiębiorcy (najlepiej listem poleconym) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Szczególną ostrożność należy zachować na ofertę organizowaną przez przedsiębiorców pod hasłem „promocje”, „specjalne okazje”.  Często bowiem w wyniku porównania ceny towaru znajdującego się aktualnie w „promocji” z ceną dotychczasową (przed promocją) okazuje się, że cena towaru „promocyjnego” wcale nie  jest niższa niż przed ofertą  „promocji”. Ponadto należy zwrócić uwagę czy jako „promocyjne” nie są sprzedawane artykuły, dla których  wkrótce kończy się termin przydatności do spożycia.

Należy pamiętać, że konsument zawsze może, a nawet powinien żądać pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy i dokładnego opisu wszystkich warunków danej umowy, gdyż to umożliwi  mu ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku zaistnienia sporu z przedsiębiorcą.  Jeśli natomiast wartość umowy przekracza 2 tys. zł – sprzedawca lub usługodawca ma wówczas obowiązek potwierdzić zawarcie takiej umowy na piśmie.

Gdy sprzedawca lub usługodawca nie chce uznać reklamacji, można zwrócić się do Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie mediacji  lub do Stałego Polubownego Sadu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu przez ten Sąd . Należy jednak pamiętać, że na postępowanie przed sądem polubownym musi wyrazić zgodę przedsiębiorca.

W związku z Światowym Dniem Konsumenta w Delegaturze Inspekcji Handlowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 (II Pietro, pok. 205) odbędą się dodatkowe dyżury konsumenckie w dniach: 13-14 marca w godz. 16-18. oraz w dniu 15 marca (sobota) w godz.10-16. z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

źródło: Wiesława Grochowska, st. specjalista Delegatury Inspekcji Handlowej w Siedlcach / opr. ab

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?