SPIN

sesja miejska (28 marca): pomnik, plany zagospodarowania, budżet

Beata Głozak czwartek, 27 marca 2014, 21:40 Aktualnie

28 marca o godz. 9. w sali konferencyjnej siedleckiego ratusza odbędzie się kolejna sesja miejska.

1) Otwarcie obrad.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
5) Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6) Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2012-2014.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej.
10) Przyjęcie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta w 2013 roku.
11) Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie miasta w 2013 roku.
12) Przyjęcie sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2013 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2013 i podziału zysku.
14) Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku.
15) Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siedlce w 2014 roku.
18) Podjecie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego.
19) Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2014 roku.
20) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/655/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia przez Miasto Siedlce do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz projektu pn.: „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
21) Podjecie uchwały w sprawie zmiany formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku rolnym i leśnym.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wykupu obligacji emitowanych w celu refinansowania emisji obligacji przeznaczonych na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu,
Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach oraz budowy Parku Wodnego Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
23) Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w latach 2014-2025.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
25) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
26) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Sportu i Rekreacji.
27) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
28) Interpelacje i zapytania Radnych.
29) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
30) Zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. siedlecki ekonomista dodano 9 lat temu

    Rzygam. Pomniki, alkohol, cpanie… A gdzie prawdziwe problemy mieszkancow Siedlec, jak np godna praca?! Mieszkancy powinni wpasc z taczka po Kudelskego…

  2. nastepny pomnik? dodano 9 lat temu

    powinni go postawić zamiast aniołków kolo więzienia, z butelek po trunkach jakie pozostały po tym strajku okupacyjnym naprzeciwko.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?