SPIN

sesja miejska: budżet, skarga na dyrektorkę, działalność prezydenta

Beata Głozak poniedziałek, 25 sierpnia 2014, 12:06 Aktualnie

29. sierpnia o godz. 9. w sali konferencyjnej siedleckiego ratusza odbędzie się kolejna sesja miejska. Przedstawiamy porządek jej obrad.

1) otwarcie obrad,
2) wnioski do porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu XLIII Sesji,
4) przyjęcie informacji na temat współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5) przyjęcie informacji na temat wykonania zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na przygotowanie i realizację projektu „Dobre Kształcenie Szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zatwierdzenie projektu do realizacji,
7) podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/782/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2022 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego”,
9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej trzema garażami murowanymi,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego,
12) podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 71, położonego w Siedlcach przy ulicy 11 Listopada 41,
13) podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Janowskiej 32,
14) podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Bohaterów Getta 19,
15) podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze,
16) podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
17) podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
18) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
19) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok,
20) interpelacje i zapytania radnych,
21) sprawozdanie z działalności prezydenta Siedlec,
22) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
23) odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta,
24) zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. ono dodano 7 lat temu

    Sprawozdanie z działalności prezydenta Siedlec dopiero w pkt 21, dlaczego na końcu sesji?

  2. ono dodano 7 lat temu

    Oczywiście skarga zostanie zamieciona pod dywan. To normalne. Była już nie jedna i nadal siedzi na tym stanowisku, choć więcej jej nie ma jak jest.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?