SPIN

Dni Otwarte Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach

Aneta Borkowska poniedziałek, 1 września 2014, 09:03 Aktualnie, Siedlce

pwik_dni

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach jest na finiszu inwestycji prowadzonych w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja sytemu kanalizacyjnego m. Siedlce”.

Zakończono już rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie oczyszczania ścieków i odwadniania przefermentowanych osadów, a w końcowej fazie jest budowa suszarni osadów oraz instalacji wykorzystywania gazu i biogazu w procesie kogeneracji. Zlikwidowano rów Strzała zastępując go  kolektorami, których końcowym elementem  są obiekty przejmujące ścieki do oczyszczenia. Do czerwca 2015 roku zostaną zakończone roboty związane z modernizacją kanalizacji metodą bezwykopową i budową kanalizacji sanitarnej. Realizacja wszystkich tych inwestycji została  dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W zrealizowanych inwestycjach wykorzystaliśmy nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zapewnią wieloletnią trwałość i bezawaryjność działania. Wspomniane inwestycje wpłyną na jakość i komfort życia mieszkańców oraz pozwalają na dalszy rozwój budownictwa na tych obszarach oraz chronią cenne walory przyrodnicze naszego regionu.

Pragniemy pokazać Państwu poczynione inwestycje i zapraszamy na Dni Otwarte oczyszczalni ścieków w dniach 6-7 września o godzinie 11.00 i 12.00, ul. Zamiejska 1.

Wychodząc Państwu naprzeciw zorganizowaliśmy dojazd na oczyszczalnię autobusem.
Miejsce odjazdu: spod amfiteatru ul. Wiszniewskiego 1.
Odjazdy: sobota i niedziela w godzinach 10.45 i 11.45.

Dla osób dojeżdżających własnym transportem zapewniamy miejsca parkingowe. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwiedzanie jest możliwe pod opieką przewodnika.

źródło: PWiK (reklama)

Możliwość komentarzy została zablokowana.

Możliwość komentowania jest wyłączona.