SPIN

Urząd „walczy” o ulicę Floriańską

Beata Głozak piątek, 26 września 2014, 22:01 Siedlce

Władze miasta chcą przeprowadzić remont ulicy Floriańskiej na odcinku między ulicą Piłsudskiego a 3 Maja. Liczą, że pieniądze pozyskają z programu tzw. schetynówek na przyszły rok. Wniosek został złożony. Pytanie brzmi: co teraz?

– Złożyliśmy wniosek o pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli popularnych „schetynówek” – mówi Paweł Mazurkiewicz, rzecznik siedleckiego urzędu miasta. – Mamy gotową dokumentację i czekamy na odpowiedź.

Czy Floriańska wygra?

Pierwszy etap przebudowy Floriańskiej ma zamknąć się w kwocie ponad 4 mln zł. Przypomnijmy, że Siedlce już wcześniej starały się o pieniądze na tę drogę w ramach „schetynówek”, ale bez sukcesu. Powód? Mimo spełnienia wymogów formalnych  Floriańska nie przechodziła dalszego sita, czyli nie spełniała kolejnych warunków. Teraz szanse na pieniądze są większe czy może wniosek złożono „by coś zrobić?”. Rzecznik zapewnia, że nie chodzi o to drugie.

– Być może w tamtym czasie były wnioski o dofinansowanie ważniejszych ulic. Mam nadzieję, że tym razem nasza droga będzie tą, która wygra – mówi.

Jedną z pięciu zasad przyznania dotacji jest warunek, że inwestycja musi być realizowana i zakończona w roku, na który została udzielona dotacja. W tym przypadku jest to rok 2015. Warto dodać, że zgodnie z ostatnią wersją Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta (radni będą głosować ją we wtorek) pierwsze pieniądze – 2 mln zł zabezpieczono na rok 2016.

Musi spełnić warunki

Podobnie jak w zeszłym roku, wnioski będą też oceniane według ośmiu kryteriów, m.in. wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy spójności z siecią dróg województwa.

– Floriańska jest ważną drogą, bo łączy dwa kierunki w stronę Łukowa i Łosic. To oś komunikacyjna miasta i jest bardzo uczęszczana – mówi Paweł Mazurkiewicz.

Czy to wystarczy? Przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni, ale patrząc na dotychczasowe doświadczenie szanse są niewielkie. Samorządy mają czas na złożenie wniosków do końca września. Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone do 31 października, a lista ostateczna do 30 listopada. Minister administracji i cyfryzacji zatwierdzi listę zakwalifikowanych wniosków do 20 grudnia 2014 r.

****

Zasady realizacji inwestycji w roku 2015

• inwestycje są realizowane i muszą zostać ukończone w roku, na który została udzielona dotacja.

• dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln zł.

• gminy mogą otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

• wnioski mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego będące zarządcą drogi/dróg lub odcinka/odcinków objętych wnioskiem (w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

• wnioskodawca musi posiadać niezbędną dokumentację techniczną realizowanej inwestycji oraz odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwolenie na budowę i/lub właściwe zgłoszenie(-a).

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

• wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – od 0 do 10 punktów;

• znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu – 0 do 7 punktów;

• współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania (ocenie w tym obszarze będą podlegały porozumienia partnerskie obejmujące rzeczywiste wsparcie finansowe lub rzeczowe przy realizacji zadania w 2015 roku, w których przekazanie pomocy dla wnioskodawcy nie będzie uwarunkowane wynikami naboru wniosków na 2015 rok – jako brak partnerstwa będą traktowane między innymi umowy przewidujące ich automatyczne wygaśnięcie w przypadku uzyskania przez partnera dofinansowania na realizację własnego zdania zgłoszonego w ramach programu) – od 0 do 5 punktów;

• znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (ocenie w tym obszarze będą podlegały wyłącznie inwestycje, które zgłoszone zostały do Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, do dnia publikacji ogłoszenia o naborze wniosków, tj. do 29 sierpnia 2014 roku) – od 0 do 5 punktów;

• znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich – od 0 do 5 punktów;

• wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy – od 0 do 3 punktów;

• wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych – od 0 do 3 punktów;

• wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy państwowej – od 0 do 2 punktów.

10 komentarzy

 1. ooooooo dodano 7 lat temu

  Ale długa kiełbasa wyborcza!

 2. Z miasta dodano 7 lat temu

  Klęczą z ręką wyciągniętą jak żebrak. Przy budżecie ponad 400mln rocznie nie potrafią wygospodarować 4 mln-ów. Z takim podejściem to prędko jej nie zrobią. Są rzeczy ważne i ważniejsze ale infrastruktura jest bardzo ważna.

 3. no, no dodano 7 lat temu

  WIL bajdurzy. Mortadela odgrzewana wyborcza.

 4. efaster dodano 7 lat temu

  od kiedy Floriańska prowadzi do Łosic ?? Owszem do Łukowa, ale do Łosic ?? Fakt można z Floriańskiej skręcić w Ziuty Buczyńskiej a z niej do Brzeskiej a z tej ulicy albo do Terespolskiej albo Starzyńskiego i dalej w stronę Kasztanowej do Janowskiej. Ale tak 3/4 ulic można podpiąć.

  A co z Janowską, też jest w fatalnym stanie nie wiem czy nie w gorszym niż Floriańska.

  No i jak y w tym tempie będziemy remontować ulice to niedługo nie będzie po czym jeździć. Bo o ile te stare ulice o dziwo wytrzymują te 30 lat, o tyle te nowe już po 10 latach są już do poprawki, a do tego dochodzą wszelkiej maści wykopki, a to kanalizacja, a to PEC, a to energetyka. A w miejscu każdego takiego cięcia nawet jakby nie wiem jak później zaklejonego dostaje się woda, w zimę zamarza (zwiększa swój stan skupienia – podstawowa zasada fizyki) i rozsadza od środka nawet najlepsze nawierzchnie. No ale u nas chyba drogowcy spali na tej lekcji.

  • ... dodano 7 lat temu

   Przeczytaj uważnie: "Floriańska jest ważną drogą, bo łączy dwa kierunki w stronę Łukowa i Łosic". Łączy, nie prowadzi…

 5. stary mieszkaniec Siedlec dodano 7 lat temu

  Ważna jest Floriańska ale i Janowska – trasa wylotowa i stara ulica Siedlec.

 6. obserwator II. dodano 7 lat temu

  Dziwny ten odcinek od ul.Pułaskiego do 3go Maja,chyba dlatego aby mogli chodzić pod pomnik po równym,ponieważ taka elita nie chodzi po nierównych drogach.

 7. FLORIAŃSKA JEST DŁUŻSZA dodano 7 lat temu

  Nie zapominajmy, że ul. Floriańska nie kończy się na skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja ale ciągnie się aż do łukowskiego wiaduktu kolejowego, jest to jedna z najstarszych ulic Siedlec,więc zasłużyła sobie na lepszy stan nawierzchni jezdni i chodników.

 8. Starosta dodano 7 lat temu

  Jadąc ulica Floriańską – od Łukowa -lżej na sercu ,nasze najgorsze ulice w Adamowie nie są gorsze od ul.Floriańskiej.

 9. pańcioq dodano 7 lat temu

  Dlaczego tylko do 3 maja? skoro dalszy odcinek jest w fatalnym stanie a codziennie przejeżdża tamtędy tysiące samochodów? a tak właściwie zgadzam się z przedmówcami że w Siedlcach wcale nie remontujemy dróg!!! DLACZEGO pytam?

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?