SPIN

sesja miejska: zagospodarowanie przestrzenne, zmiany w budżecie, skargi na dyrektorów szkół oraz na prezydenta

Aneta Borkowska poniedziałek, 27 października 2014, 08:28 Aktualnie

30 października o godz. 9. w sali konferencyjnej siedleckiego ratusza odbędzie się kolejna sesja miejska. Przedstawiamy porządek jej obrad.

I część robocza

1 ) Otwarcie obrad.
2 ) Wnioski do porządku obrad.
3 ) Przyjęcie protokołu XLV Sesji.
4 ) Przyjęcie informacji nt. realizacji zadań oświatowych przez Miasto Siedlce za rok szkolny 2013/2014.
5 ) Przyjęcie sprawozdania z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
6 ) Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Siedlce.
7 ) Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od ulicy Miodowej do ulicy Żaboklickiej w Siedlcach.
8 ) Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna.
9 ) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2014.
10 ) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
11 ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2015 roku.
12 ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2015 – 2016.
13 ) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15.
14 ) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości zabudowanej trzema garażami murowanymi.
15 ) Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
16 ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2015.
17 ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2015.
18 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
19 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
20 ) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na kierowników jednostek organizacyjnych, w szczególności dyrektorów szkół.
21 ) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
22 ) Informacje nt. oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Wojewody Mazowieckiego i Urzędów Skarbowych.
23 ) Interpelacje i zapytania Radnych.
24 ) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

II część uroczysta

25 ) Podsumowanie VI kadencji Rady Miasta.
26 ) Zamknięcie obrad.

3 komentarze

 1. hola hola dodano 7 lat temu

  A za co skarżą dyrektorów szkół?

 2. emilija dodano 7 lat temu

  Coraz więcej o prezydencie

  https://www.facebook.com/PrezydentSiedlec

 3. ja dodano 7 lat temu

  w artykule można było podać linka do projektów uchwał:
  http://portal.siedlce.pl/prawo/desktop?_flowExecutionKey=_c95DEDD70-3098-43FF-A06C-DA3FCEB9AE1A_kFCC30C50-CE68-AF1B-BB6F-89A90BF1E5FB&rvn=1

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?