SPIN

sesja miejska: plan zagospodarowania, opieka nad zwierzętami, wynagrodzenia nauczycieli

Aneta Borkowska poniedziałek, 23 lutego 2015, 09:52 Aktualnie

W najbliższy piątek (27 lutego) o godz. 9. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1 ) Otwarcie obrad.
2 ) Wnioski do porządku obrad.
3 ) Przyjęcie protokołu IV Sesji.
4 ) Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
5 ) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmującego obszar działek nr geod.: 50; 51 i 175/2 w obrębie 41 położonych przy ul. Czerwonego Krzyża i obszar działki nr geod. 56/1 w obrębie 41 położonej przy ul. Biskupa Świrskiego.
6 ) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską, Artyleryjską i Leśną w Siedlcach.
7 ) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury.
8 ) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły tytułu Mecenasa Siedleckiego Sportu.
9 ) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
10 ) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
11 ) Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta.
12 ) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto.
13 ) Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce na lata 2011-2015.
14 ) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2015 roku.
15 ) Podjęcie uchwały o przekazaniu Województwu Mazowieckiemu dotacji przedmiotowej w wysokości do 39 740,00 zł na współfinansowanie kosztów administrowania parkingu związanego z systemem „Parkuj i Jedź”.
16 ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
17 ) Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008r. Nr XXXIII/435/2008 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, dzierżawy lub najmu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2008 r., Nr 210, poz. 8310) za 2014 r.
18 ) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Kolejowej.
19 ) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul.Sokołowskiej.
20 ) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym.
21 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok.
22 ) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/446/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
23 ) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
24 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce kadencji 2013-2015.
25 ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.
26 ) Interpelacje i zapytania Radnych.
27 ) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
28 ) Zamknięcie obrad.

5 komentarzy

 1. john dodano 7 lat temu

  Pkt 15 – to jest dotacja do tego parkingu przy stacji, gdzie szanse na kupienie miejsca parkingowego mają po znajomości tylko kolejarze, a reszta jak coś zostanie to może się bić o te parę miejsc? Jeśli tak to proponuje któremuś radnemu albo prezydentowi iść i spróbować kupić tam miejsce a potem zastanowić się czy zasadna jest taka dotacja.

 2. Podróżny dodano 7 lat temu

  Za to "coś nazywane parkingiem" jeszcze trzeba tyle dopłacać???? Za te pieniądze można uporządkować plac po "żółtej hali" i miejsca na parkowanie przy Siedlcach zachodnich.

 3. Kris dodano 7 lat temu

  To ma być ten punkt który umożliwi Orzełkowi być i radnym oraz zarządcą CKiS??!!! Kolejny szacher macher ?
  9 ) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

 4. migotka dodano 7 lat temu

  To parking Pana Marszałka, ale płacić musi miasto! Czy to zgodne z prawem?

 5. Kilińszczak dodano 7 lat temu

  Jak powstanie tunel to będziemy parkować na torach.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?