SPIN

Światowy Dzień Praw Konsumenta

Aneta Borkowska piątek, 6 marca 2015, 22:16 Społeczeństwo

Co zrobić gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową? W jaki sposób dochodzić swoich roszczeń? Jak uniknąć czasochłonnej drogi sądowej w przypadku sporów z przedsiębiorcami?

To najczęstsze dylematy konsumentów, z którymi zwracają się do Inspekcji Handlowej. Niewątpliwie konsument jest tym słabszym ogniwem w relacji z przedsiębiorcą, o czym świadczy chociażby liczba porad udzielanych konsumentom przez Inspekcję Handlową. W 2014 r. w delegaturze Inspekcji Handlowej w Siedlcach udzielono ich dokłądnie 324.

Należy jednak pamiętać, że wachlarz praw konsumenckich uzależniony jest zawartej umowy. Inne bowiem prawa przysługują konsumentowi, który dokonuje zakupów w sklepie tradycyjnym, a inne w przypadku zakupów dokonanych w internecie czy też na zorganizowanym przez przedsiębiorcę pokazie poza lokalem przedsiębiorstwa.
Warto przy tej okazji zaznaczyć, że 25 grudnia 2014r. weszła w życie ustawa, która m. in. nakłada na przedsiębiorców obowiązek udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług oraz konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży

Ponadto przyznaje prawo konsumentom do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna), z tym, że prawo do żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w ramach pierwszej reklamacji jest ograniczone. W ramach pierwszej reklamacji strony powinny dążyć do tego by umowa była kontynuowana,
a reklamacja została uwzględniona przez przywrócenie towaru do stanu zgodnego z umową w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany.

Ustawa ta wydłużyła prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni oraz wydłużyła termin domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru z 6 miesięcy do 1 roku.
Inspekcja Handlowa służy konsumentom pomocą i udziela bezpłatnych porad w dochodzeniu roszczeń oraz informacji w zakresie przysługujących im praw. Poradę można uzyskać codziennie w godz. 8:15 – 16:15 oraz w każdą środę w godz. 16–18. podczas stałego dyżuru konsumenckiego.

Ponadto w związku z przypadającym na dzień 15 marca – Światowym Dniem Konsumenta, w delegaturze Inspekcji Handlowej w Siedlcach, ul Piłsudskiego 38  (I piętro, pok. 205 ) w tym dniu (niedziela), w godz. 10–16. odbędzie się dodatkowy dyżur konsumencki z udziałem miejskiego oraz powiatowego rzecznika praw konsumentów. Dodatkowe dyżury konsumenckie będą również w dniach 12-13 marca w godz. 16–18.

źródło: Wiesława Grochowska, starszy specjalista delegatura Inspekcji Handlowej w Siedlcach

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?