SPIN

Ośmiu wspaniałych nagrodzonych

Aneta Borkowska poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 17:14 Siedlce

Dobrze się uczą, myślą poważnie o swojej przyszłości, a wolne chwile poświęcają innym – w Sali Białej MOK poznaliśmy laureatów siedleckiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Na etapie ogólnopolskim nasze miasto będzie reprezentowała Patrycja Łukaszuk, uczennica PG Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.

Ogólnopolski Samorządowy Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”  promuje młodych, działających na rzecz swojego otoczenia.  Jak co roku uczniowie zgłaszani byli przez szkoły, a laureatów wyłania powołana do tego komisja. To ona zdecydowali, że spośród wszystkich siedleckich „Wspaniałych” najwspanialsza jest Patrycja.

Patrycja Łukaszuk: Wolę pomagać niż siedzieć na forach (posłuchaj)

Patrycja Łukaszuk

– Ja wolę pomóc niż marnować czas siedząc w domu, każdą wolną chwilę poświęcam na wolontariat. To jest coś co kocham i zawsze znajdę na to czas – mówi laureatka.

wspaniali patrycja

Patrycja Łukaszuk w wolontariacie udziela się od 2012 roku. Współpracuje z Caritasem, pomaga starszej osobie w ramach akcji „Po domach – pomoc osobie starszej” czy bierze udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

– Ja w tym dorastałam, rodzice mnie nauczyli by nie być obojętnym na krzywdę innych, aby zawsze pomagać – tłumaczy Patrycja. – Dużo moich koleżanek i kolegów mi pomaga i za to im bardzo dziękuję. Jestem też wdzięczna moim rodzicom, mojej dyrektorce szkoły, mojej opiekunce. Mam lekki stres, że będę reprezentować Siedlce, ale trzeba z tym walczyć i być sobą – dodaje.

Wzruszenia podczas uroczystości nie kryli rodzice Patrycji. Ewa i Zygmunt Łukaszuk przyznali, że córkę trzeba było raczej powstrzymywać przed różnego rodzaju inicjatywami niż ją do nich mobilizować, bo najchętniej oddałaby się pomocy innym bez reszty. W rozmowie z nami podkreślili również, że sukces Patrycji był możliwy także dzięki pomocy nauczycieli.

Państwo Łukaszuk: Jesteśmy dumni z córki

Państwo Łukaszuk

W historii konkursu nasze miasto ma już łącznie 121 laureatów, w tym 4 szczebla centralnego. Celem Konkursu jest upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnienie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Poniżej przedstawiamy tegorocznych laureatów.

Patrycja Łukaszuk – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, w wolontariacie od 2012 r.
– od 3 lat współpracuje z Caritasem, pomaga starszej osobie w ramach akcji „Po domach – pomoc osobie starszej”, bierze udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,opiekuje się dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, także podczas wakacji, uczestniczyła we wszystkich zbiórkach żywności organizowanych przez Caritas, jest członkiem Młodzieżowego Wolontariatu działającego  w PG nr 1 ( organizowała akcje „Papieskie kremówki”, „Zbiórka ubrań i przyborów szkolnych” ), uczestniczyła w zajęciach Koła Misyjnego, akcji „Góry grosza”, kupowaniu prezentów dla dzieci z Domu Małego Dziecka, uczestniczy w akcjach Parafii Bożego Miłosierdzia ( śpiewa w scholii, przygotowuje dekoracje świąteczne, uczestniczy w procesjach, akcji kolędników), śpiewa w Siedleckim Studium Wokalnym, Chórze Miasta Siedlce, jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej, gra na flecie poprzecznym i  fortepianie, jest laureatką kilku konkursów wokalnych, uczestniczy w zajęciach Szkolnego Koła Teatralnego, pełni funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego,

Aleksandra Maria Lipińska – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Siedlcach, w wolontariacie od 2012 r.,
– działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu, Szkolnym Kole Caritas, Siedleckim Stow. Literackim „Witraż, współpracuje z Domem Małego Dziecka i Katolickim Stow. Młodzieży, pomaga słabszym uczniom w nauce, organizuje kiermasze przedświąteczne na terenie szkoły, bierze udział w projekcie „Adopcja na odległość”, uczestniczy w zajęciach  w Domu Dziecka w Siedlcach, aktywnie działa w Katolickim Stow. Młodzieży (grupa teatralna, inicjatywy charytatywne, wieczory modlitewne). Otrzymała rekomendację Caritasu, parafii św. Teresy, zaświadczenie o współpracy z Domem dziecka, opinię z Stow. Literackiego „Witraż”.

Paulina Słupska – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,  w wolontariacie od 2012 r.
– harcerka w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym „Wolność jest w nas”, uczestniczy  w zbiórkach Banku Żywności, udziela się jako wolontariusz w zajęciach terapeutycznych Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”, pomaga osobom niewidomym w Caritasie Diecezji Siedleckiej. Otrzymała rekomendację  Banku Żywności w Siedlcach, Stowarzyszenia „Zawsze Razem” i Caritasu Diecezji Siedleckiej.

Tomasz Sukiennik – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, w wolontariacie od 2013 r.,
– współpracuje z Caritasem, pomagając w świetlicy  przy odrabianiu lekcji, organizacji zajęć dla młodszych dzieci, jest aktywnym członkiem szkolnego koła Caritas przy ZSP nr 1 (brał udział w zbiórkach
żywności, pomagał w organizacji Dnia Papieskiego, organizował kwestę na rzecz Światowych Dni Młodzieży, organizował Dzień Dawcy Szpiku), jest wolontariuszem Zgromadzenia Misyjnego księży werbistów Wwm Apollos (przygotowuje się do wyjazdu jako wolontariusz do Indii), uczestniczy w działalności Wspólnoty Jednego Ducha  (przygotowuje Wieczory Chwały), angażuje się w różne projekty edukacyjno – ewangelizacyjne, jest członkiem grupy Literackiej „Witraż” (pisze wiersze, uczestniczy w wieczorach poetyckich, jego utwory zostaną opublikowane  w Jubileuszowym Almanachu Poezji). Otrzymał rekomendację z Caritasu, Kurii Diecezjalnej, Wwm Apollos, Stow. Witraż.

Anita Ozdoba – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, w wolontariacie od 2012 r.,
– jest aktywnym członkiem Młodzieżowego Wolontariatu, pomagała w organizacji akcji „Papieskie Kremówki”, organizowała akcję „Dzwonek na obiad” Fundacji Być Bardziej, organizowała akcję pieczenia ciast z okazji Dnia św. Marcina, współorganizowała zbiórkę odzieży i przyborów szkolnych, jest przewodniczącą sekcji charytatywnej Samorządu Uczniowskiego, koordynuje prace Młodzieżowego Wolontariatu, bierze udział w zbiórkach Banku Żywności, jest wolontariuszem Domu Opieki Społecznej „Nad Stawami” (pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym, uczestniczy w uroczystościach kulturalnych ), uczestniczyła w akcji WOŚP, bierze udział  w wielu konkursach sportowych i artystycznych, prowadzi szkolne akademie i imprezy środowiskowe ( spektakle teatralne). Otrzymała rekomendację Banku Żywności, Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami”, zaświadczenie z WOŚP, dyplomy z konkursów artystycznych i sportowych.

Dawid Łukasz Paniak – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach,    w wolontariacie od 2007 r.,
– jest instruktorem Hufca ZHP „Podlasie” w Siedlcach, a także drużynowym grupy „Żywioły” przy SP nr 10 w Siedlcach, ratownik harcerski podczas zlotów młodzieży w Lednicy, honorowy krwiodawca, bierze udział w pracy zespołu programowego Hufca ZHP, uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego IV LO, organizuje akcje charytatywne na terenie szkoły i poza nią, uczestniczył w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jako harcerz pełnił warty honorowe podczas świąt kościelnych i państwowych, wystąpił w sztuce „Reduta Żeromskiego”, jest ratownikiem medycznym, przeprowadzał wiele szkoleń medycznych  w szkołach, śpiewał  w Chórze Katedralnym, uprawiał siatkówkę, współorganizował spotkania opłatkowe dla mieszkańców Siedlec, był wolontariuszem  w „Wiosce Bullerbyn”  w Świętochowie i Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami”. Otrzymał rekomendacje Związku Harcerstwa Polskiego, Dyrekcji „Domu pod Kasztanami” i Fundacji Bullerbyn.

Aleksandra Skibniewska – uczennica I Katolickiego Licem Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach, w wolontariacie od 2011 r.,
– członkini Szkolnego Koła Caritas, bierze udział w akcjach charytatywnych w szkole i poza nią, bierze udział w audycji „Drogami Młodości”  w Katolickim Radiu Podlasie, śpiewa w szkolnej scholii podczas mszy św., jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, pełni funkcję rzecznika i prowadzi fanpage, pomaga wychowankom Domu Dziecka, współuczestniczy w organizacji Festynów Rodzinnych, bardzo ważne są dla niej katolickie wartości, pomoc drugiemu człowiekowi i prospołeczne zaangażowanie, organizuje dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania, uczestniczyła w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odwiedza i pomaga osobom starszym, pisze artykuły do gazetki parafialnej oraz gazetki szkolnej propagujące wartości chrześcijańskie. Otrzymała rekomendacje Dyrektora Domu Dziecka „Pod Kasztanami” w Siedlcach, Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej, proboszcza Parafii św. Teresy w Siedlcach i wychowawcy klasy.

Piotr Wójcik– uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, w wolontariacie  od 2009 r.,
– od 6 lat jest wolontariuszem w Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej (pomaga w organizacji i przebiegu zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych, opiekuje się osobami niepełnosprawnymi podczas wyjazdów na letnie plenery artystyczne), od r.2006 jest aktywnym harcerzem  (uczestniczył w zlotach Drużyn Nieprzetartego Szlaku, prowadził tam zajęcia, współorganizował trzy Festiwale Piosenki Harcerskiej), pełnił warty honorowe na uroczystościach państwowych w Siedlcach i Warszawie ( m.in. warta honorowa przy trumnie R. Kaczorowskiego), był delegatem po Betlejemskie Światełko Pokoju w Warszawie, uczestniczył w akcji WOŚP, posiada legitymację Honorowego Dawcy Krwi, trenuje piłkę ręczną, odnosząc sukcesy w rozgrywkach szkolnych, dwukrotnie otrzymał dyplomy za godne reprezentowanie szkoły, jest członkiem Stowarzyszenia Polskiej Szkoły Surwiwalu. Otrzymał rekomendacje ZHP, Katolickiego Stowarzysz. Niepełnosprawnych, legitymację
Honorowego Dawcy Krwi, dyplomy).

wspaniali3

Kandydatów oceniała komisji w składzie: Teresa Sikorska – radna rady miasta oraz przewodnicząca komisji, ksiądz Krzysztof Baryga – dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, Agnieszka Jankowska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Paweł Golec – z-ca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, Michał Kordecki – przewodniczący młodzieżowej rady miasta.

Komentarze (1)

  1. reksio dodano 6 lat temu

    Heh, Piotr Wójcik. Piotrek, wiesz co? Za naukę się weź lepiej! Pozdrawiam. Kolega 100%

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?