SPIN

Jakość kształcenia w Collegium Mazovia potwierdzona

Aneta Borkowska czwartek, 21 maja 2015, 09:00 Aktualnie

Trzy kierunki oferowane przez Collegium Mazovia zostały poddane ocenie. Dwa z nich oceniła Polska Komisja Akredytacyjna, kolejny Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Czynności kontrolne mają na celu potwierdzenie jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz udzielenie zgody na dalsze ich prowadzenie.

Eksperci PKA ocenili dwa kierunki o profilu praktycznym: finanse i rachunkowość oraz ekonomia. Członkowie komisji bardzo dobrze ocenili: cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastrukturę dydaktyczna oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Dobrze oceniono koncepcję rozwoju kierunków oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się.
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę programową. Oznacza to jednocześnie przedłużenie zgody na prowadzenie odpowiednio: kierunków finanse i rachunkowość oraz ekonomia przez 6 lat.

Nad prowadzonym przez Wydział Nauk o Zdrowiu kierunkiem pielęgniarstwo pochylił się zespół z KRASzPiP działający przy ministrze zdrowia. Pozytywnie oceniono standardy kształcenia w zakresach: realizacji programu kształcenia, kadrę prowadzącą, bazę materialną, jakość kształcenia wraz z osiągnięciami uczelni. Tym samym komisja potwierdziła, że realizowany proces kształcenia jest zgodny z obowiązującymi standardami.

źródło: Collegium Mazovia (reklama)

Możliwość komentowania jest wyłączona.