SPIN

sesja miejska: stypendia sportowe, sprzedaż nieruchomości, obligacje

Aneta Borkowska środa, 27 maja 2015, 08:29 Aktualnie

W najbliższy piątek (29 maja) o godz. 10.00 odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu VII Sesji.
4). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście Siedlce.
5). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2014r.
6). Sprawozdanie z działalności „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w 2014r.
7). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pożytku publicznego w 2014r.
8). Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
9). Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
10). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
11). Sprawozdanie z działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
12). Sprawozdanie z działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
13). Sprawozdanie z działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
14). Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
15). Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
16). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach za 2014 rok.
17). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach za 2014 rok.
18). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2014 rok.
19). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/204/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz zasad ustalania wysokości stypendiów sportowych.
20). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta z przeznaczeniem pod docieplenie budynku mieszkalnego.
21). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 96.
22). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanych nieruchomości miejskich położonych w Siedlcach przy ulicy Błonie 9.
23). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 9e.
24). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Sosnowej.
25). Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/395/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Miasta Siedlce oraz warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.
26). Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
27). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
28). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2015 rok.
29). Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
30). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
31). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
32). Zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. jan dodano 9 lat temu

    Jednak skutecznie zamknięto usta radnym poprzez zmianę zgłaszania interpelacji, a po drugie takim postępowaniem nie pozwolono mieszkancom miasta na wysłuchanie zgłaszanych interpelacji, gdyż kiedyś wystarczyło przyjść na początek sesji żeby usłyszeć i zobaczyć aktywność radnych, a obecnie trzeba siedzieć całą sesję (nigdy nie wiadomo kiedy będzie p-kt interpelacje) aby zaobserwować aktywność swojego radnego. Kto ma na to czas?

  2. Janko Muzykant dodano 9 lat temu

    Ustalali, radzili, radzili, ustalali …itd i sprzedali "Żółkiewskiego", za grosze, żeby spłacić długi miasta, ale czy spłacili?

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?