SPIN

Podatki w górę po 10 latach?

Aneta Borkowska poniedziałek, 16 listopada 2015, 16:22 Siedlce

Władze Siedlec zdecydowały się sięgnąć do kieszeni swoich mieszkańców. Wśród dokumentów przygotowywanych na najbliższą sesję miejską znajduje się projekt uchwały dotyczącej podniesienia podatku od nieruchomości. Obecne stawki obowiązywały przez 10 lat – od 2005 roku.

Jeśli radni przegłosują proponowane zmiany to od nowego roku będziemy płacić wyższy podatek za budynki mieszkalne i te zajęte pod działalność gospodarczą. Dla domu o pow. 120 m kw. i działki o pow. 600 m kw. podatek wzrośnie o 56 zł rocznie. W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że podniesienie podatku jest konieczne, bo miasto potrzebuje pieniędzy na funkcjonowanie.

Proponowane zmiany dotyczą następujących przedmiotów opodatkowania:

• grunty pozostałe z 0,12 zł/m kw. (25,53% dopuszczalnej maksymalnie stawki na rok 2016) do 0,20 zł/m kw. (42,55% stawki maksymalnej),
• budynki mieszkalne z 0,54 zł/m kw. (72% stawki maksymalnej) do 0,60 zł/m kw. (80% stawki maksymalnej),
• grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z 0,66 zł/m kw. (74,15% stawki maksymalnej) do 0,80 zł/m kw. (89,88% stawki maksymalnej),
• budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z 17,98 zł/m kw. (78% stawki maksymalnej) do 20,00 zł/m kw. (87,48% stawki maksymalnej).

Analiza skutków finansowych proponowanych podwyżek wykazuje, że dla:

• mieszkania o pow. 50 m kw. i z udziałem w gruncie 25 m kw. podatek wzrośnie o 5 zł rocznie,
• dla domu o pow. 120 m kw. i działki o pow. 600 m kw. podatek wzrośnie o 56 zł rocznie.

„Rosnąca systematycznie liczba zadań, których wypełnienie stanowi obowiązek gmin (m.in. pomoc społeczna, oświata) przy utrzymaniu, a w niektórych przypadkach obniżeniu, środków na ich realizację, wymaga podjęcia działań, które zabezpieczą odpowiedni poziom dochodów, niezależnych od transferów z budżetu państwa.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

19 komentarzy

 1. on dodano 6 lat temu

  A ile wzrasta wieczyste użytkowanie?

 2. Zorro dodano 6 lat temu

  Podniesienie podatków od nieruchomości to beznadziejne łatanie budżetu gdzie równolegle prezesów spółek dyrektorów miernych ale wiernych, wynagradza się tak dużymi nagrodami pieniężnymi . Panie Kudelski nie męcz pan tego miasta i sam siebie to pana przerosło i ośmiesza .amen

 3. bankier dodano 6 lat temu

  A może po prostu mnie wydawać? Każdy urzędas dąży tylko do wydawania nie swoich pieniędzy…

 4. MASsebb dodano 5 lat temu

  Z roku na rok mamy ok 40 milionów deficytu czytaj Magellan 2014 Obligacje 2015. za chwilę polityka wykupywania gruntów przez spółki, pewnie planują po cichu podnieść opłaty za wodę i ciepło. Szkoda tylko, że zamiast szykować plan spłaty długów, to oni będą Rozbudowywać ilość zadań. I to nie chodzi tu o socjal czy oświatę, tylko raczej o sport i kulturę. Ponad 5 milionów na sport zawodowy, 9 milionów na ośrodki kultury, a pewnie w projekcie budżetu nic nie ma o zmniejszenie finansowania wąskiej grupy ludzi. A może i więcej dostaną te owe ośrodki pieniędzy.
  Rok 2026 Siedlce zostaną sprzedane, ponieważ nie będzie pieniędzy w kasie by spłacać obligacje

 5. Rick dodano 5 lat temu

  Uzasadnienie wskazuje, że winna jest władza centralna. No bo przecież nie "stołkowicze". To bardzo ciekawe. Przed wyborami nowy rząd taki dobry, a teraz taki zły. A dlaczego, bo ludzie teraz przez długi czas nie będą mogli wybrać i może zapomną?

 6. BOB Budowniczy dodano 5 lat temu

  "Rosnąca systematycznie liczba zadań, których wypełnienie stanowi obowiązek gmin (m.in. pomoc społeczna, oświata)" – to mówi wszystko, czyli zrzucamy się na odsetki od kreski na bloki na Tetmajera i Spokojnej, to było do przewidzenia, a za przedszkole miejskie płace prawie 300 za dziciaka! Macie wyborcy PiS to na co głosowaliście!

  • bankier dodano 5 lat temu

   Bo dla PIS "prawdziwy" Polak to gołodupiec mieszkający w komunalce. Cała reszta (czyli Ci co mają więcej niż 1500 zł/mc) to wyzyskiwacze i prywaciarze, których czym prędzej należy oskubać aby dać "prawdziwym Polakom"… Niestety ale chyba czeka nas to samo w wersji hard, czyli ogólnokrajowej…

 7. siwe dodano 5 lat temu

  A gdzie obietnice obniżania podatków przez PIS, naiwniacy dali się nabrać kolejny raz. Gratuluję wyborcom

 8. wydrenują.. dodano 5 lat temu

  Wydrenują spółki i będzie po ptokach. Będą Siedlce w ruinie. No…chyba już prawie są. Ale jeżeli….jeden przykładzik – "dofinansowujemy" sporty tzw. hobbystyczne – to mamy same długi. Należy życzyć "otrzeźwienia" w wydatkach.

 9. drobny ciułacz dodano 5 lat temu

  Panie bankierze, jeżeli Pański nick wynika z wykonywanego zawodu, to Pan mi wytłumaczy z czego banki mają zysk?
  Bo jak bym nie liczył to banki potrafią tylko dać nędzę na lokacie i wyżyłować odsetki na kredycie, ale na funduszach inwestycyjnych to już raczej "moczą". A może powie mi Pan o uwarunkowaniach globalnych, kryzysie, załamaniu rynków finansowych itd. No więc samorząd działa w tych samych realiach gospodarczych i co gorsza ( ale to wynika nawet z artykułu) ma robić coraz więcej, za te same pieniądze, przy bzdurnym prawie.
  A dlaczego banki protestują przeciwko przewalutowaniu kredytów? Bo zawierały umowy w określonym stanie prawnym? To znowu odpowiem, że samorządy też pozaciągały kredyty – nie na "przeżarcie" ale na inwestycje w – w określonym porządku prawnym, a później zostały zmienione zasady. Takich przykładów jest na pęczki, wystarczy tylko spojrzeć dookoła. Gwarantuję Panu, że większość urzędników bez gorsetu przepisów, działając w oparciu o logikę, załatwiłaby skomplikowane sprawy w kilka dni.

  • bankier dodano 5 lat temu

   No to po kolei – nie nie mam nic wspólnego z bankiem. Ale wiem na czym zarabiają. jest to zawsze podobny zestaw "produktów". Po pierwsze odsetki od kredytów. Po drugie opłaty (to te kwotowe) i prowizje (to te procentowe) za rachunki, karty, kredyty, lokaty i wszystko co się mieści w TPiO etc. Po trzecie FX – wymiana walut, czyli popularny spread, po czwarte przychody z obligacji i innych papierów wartościowych.
   Jak banki miałyby "moczyć" na funduszach? Przecież nie inwestują w nie własnych pieniędzy, nie mają obowiązku oddać 100% kapitału a ciągle pobierają opłatę za zarządzanie – nawet jak wartość spada a nie rośnie? Kryzys finansowy nie dotknął banków w PL bo nie miały w swoich portfelach długów i obligacji od upadłych banków i funduszy (głównie z USA).
   Teraz o CHF – banki protestują z oczywistego powodu – w dniu wypłacenia takiego kredytu one same wzięły "kredyt" w CHF zazwyczaj u swojego "banku matki" – bo bilans każdego banku musi się zgadzać na koniec każdego dnia operacyjnego. Jeśli bank Ci pożyczy 100 CHF to musi też on od kogoś te 100 CHF pożyczyć – i to nie jutro – tylko dziś. Pozycja nie może zostać "otwarta" na koniec dnia. I teraz sytuacja jest taka, że bank ma pożyczone 100 CHF warte dziś 400 PLN (kurs1:4)a Ty chcesz mu oddać nie 400 PLN a 200 PLN (bo w dniu wypłaty był kurs 1:2)- kto ma dołożyć pozostałe 200? Rozumiem, że gdyby dziś był kurs 1:1 to dajesz bankowi prawo do domagania się od Ciebie powrotu do kursu 1:2?
   Niestety inwestycje samorządów to są inwestycje w MOK, CKiS, mieszkania komunalne i inne kosztotwórcze obiekty. I na to nie ma wpływu zmiana stanu prawnego tylko to było wiadomo od początku. Czy uważa Pan za zasadne wydawanie kilku milionów zł na oświetlenie na stadionie? Ratowanie swoich czterech liter lichwą z Magellanem? Utrzymywanie dwóch kosztownych ośrodków kultury? Brak jakiejkolwiek reformy struktury placówek oświatowych? Budowania na ogromny procent mieszkań komunalnych? Zgadzam się za to w pełni ze stwierdzeniem, że ścisłe normy prawne doprowadzają do idiotyzmów i niegospodarności – aczkolwiek zgodnej z prawem.

   • drobny ciułacz dodano 5 lat temu

    Ustawa o samorządzie gminnym:
    Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
    1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
    2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
    3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
    3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
    4) lokalnego transportu zbiorowego;
    5) ochrony zdrowia;
    6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
    6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
    7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
    8) edukacji publicznej;
    9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
    10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
    11) targowisk i hal targowych;
    12) zieleni gminnej i zadrzewień;
    13) cmentarzy gminnych;
    14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
    15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
    16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
    17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
    18) promocji gminy;
    19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
    20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

    I to tyle

    • bankier dodano 5 lat temu

     Jak musisz się przespać na wyjeździe to hotele też masz i za 30 zł i za 1000 zł za noc – ten za 1000 jest lepszy i każdy by wolał – ale czy to jest powód żeby brać kredyt aby z niego skorzystać jeśli stać Cię na ten za 30? Tym bardziej kredyt który ktoś inny ma spłacać?

     • drobny ciułacz dodano 5 lat temu

      Jako człowiek pochodzący z Wielkopolski wiem, że każdy grosz należy szanować, więc personalne połajanki pomijam. Jako osoba szkoląca beneficjentów pieniędzy unijnych nieraz spotykałem się z sytuacją , gdy zamiast wykorzystać środki na działania merytoryczne jednostki wdrażające żądały określonego standardu sali i obiadu w stosownej (wysokiej cenie). Jeżeli jednak to państwo nie jest w stanie zapewnić środków nawet na funkcjonowanie Policji, bo w środku roku dodano jej nowe zadania, a pieniądze pozostawiono w prokuraturze, to jak mawiał niesławnej pamięci min. Sienkiewicz "ch…., dupa i kamieni kupa".
      Jest ufundowana nagroda dla wójta, burmistrza lub prezydenta, który utrzyma oświatę za środki z subwencji (a to nie tylko pensje). Dalej idąc i szukając oszczędności można pogasić oświetlenie na ulicach, ale kto będzie płacił odszkodowanie (a tabun prawników tylko czeka na zlecenie). Można nie robić wielu rzeczy tylko po co wtedy samorząd?
      Szanowny Panie, próbuję uzmysłowić Panu i innym czytającym, że bolączką samorządu są centralizacja, sprawozdawczość i permanentne reformy.
      Pieniądze na oświatę dzieli Minister Finansów i co dalej? Przekazuje je gminie? To dla tych mózgów elektronowych byłoby zbyt proste. Przekazuje Wojewodzie. Wojewoda przekazuje gminom, wydając odpowiednie decyzje. W ten sposób są transferowane wszystkie pieniądze. Ale to nadal byłoby zbyt proste, więc w drugą stronę trzeba słać sprawozdanie za sprawozdaniem i w ten sposób zbliżamy się do biurokracji doskonałej, czyli takiej, w której petent będzie zbyteczny dla uzasadnienia jej istnienia. Podejrzewam, znając co nieco problematykę samorządową, jako osoba niegdyś zaangażowana w jej działanie, że już w tej chwili administracja więcej czasu poświęca na tworzenie sprawozdań, zestawień i analiz na potrzeby innych organów niż na obsługę interesantów. To są wszystko koszty.

 10. Anonim dodano 5 lat temu

  Dlaczego zawsze tak się dzieje, że sfera publiczna ma większe wydatki, aniżeli dochody i musi podwyższać podatki? Ciągle brakuje jej pieniędzy . Natomiast nikt się nie martwi o dochody zwykłego obywatela?, Skąd ma on je brać, aby opłacić utrzymanie sfery budżetowej. Zwykły obywatel jak wyda na jedno to musi oszczędzać na drugim, nawet kosztem wyżywienia. Natomiast nie ma to zastosowania do sfery publicznej. Może ktoś mi odpowie na te pytania?

 11. gj1978 dodano 5 lat temu

  Mieszkaniec bloku 5 zł rocznie – nie odczuje 50 też by nie odczuł ten co ma dom 50 zl/rok nie odczuje 250 zl też by nie odczul ale przedsiębiorca placacy podatki dochodowe średnio takie co kilkudziesieciu blokowiczow zostanie doj………any O tysiące złotych!!!!!!!

 12. Anonim dodano 5 lat temu

  Wiem, jakie zadania ma jednostka samorządu, ale dlaczego swoje potrzeby musi finansować nie z posiadanego budżetu, ale podwyższać podatki. Przecież emeryt, pracownik też powinien żądać systematycznie podwyżki gdyż może mieć coraz większe potrzeby. Dlaczego zasada ta działa jednostronnie. Mieszkaniec bloku też odczuje , jak przyjdzie mu płacić te przysłowiowe 50 zł. Dla niego to jest dwa miesiące na pieczywo.

  • Roman dodano 5 lat temu

   A z czego powstaje dochód budżetu? Głównie z podatków, albo lokalnych, albo centralnych".

 13. Al dodano 5 lat temu

  Panowie Radni- prosze uzyskać informacje: 1/ ilu urzędasów zatrudnia Urząd miasta Sidlce . 2/Jakie były koszty związane ze zbieraniem śmieci za okres 2012 ,2013 , 2014 a jakie wpływy od ludności.Podobno miast zarobiło miliony i przejadło je na sporcie zarodowym-czy to prawda ?

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?