SPIN

sesja miejska: program „3+ Siedlecka Duża Rodzina”, opłata targowa, nadanie nazwy tunelowi

Aneta Borkowska niedziela, 27 grudnia 2015, 11:24 Aktualnie

W najbliższy poniedziałek (28 grudnia) o godz. 10.00 odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XIV Sesji.
4). Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Siedlce na lata 2016 – 2020”.
5). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie aktywów trwałych.
6). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej Miastu Siedlce od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu Miasta Siedlce.
7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/203/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.
8). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce.
9). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej.
10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
11). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2015 rok.
12). Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2016-2043. /autopoprawka/
13). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 2016 rok. /autopoprawka/, /autopoprawka II/
14). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy tunelowi /autopoprawka/.
15). Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
16). Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Siedlce na 2016 rok.
17). Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta.
18). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
19). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
20). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
21). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
22). Zamknięcie obrad.

Komentarze (1)

  1. Ula dodano 5 lat temu

    "…14). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy tunelowi /autopoprawka/..".. Czy są jakieś wątpliwości…? Paaanie Prezydencie!!

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?