SPIN

sesja miejska: Bezpieczeństwo w mieście, opłata targowa, sprzedaż nieruchomości, list do premier rządu

Aneta Borkowska środa, 30 marca 2016, 10:09 Aktualnie

Jutro (31 marca) o godz. 10. w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XVII Sesji.
4). Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
5). Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie miasta.
6). Informacja nt. działalności Straży Miejskiej.
7). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
9). Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
10). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r.
11). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej w 2015r.
12). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2015 i podziału zysku.
13). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
14). Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
15). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
16). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
17). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.
18). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej.
19). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Grabowskiego.
20). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Stokrotki.
21). Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016 roku.
22). Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce.
23). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
24). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok/uzasadnienie/
25). Przyjęcie listu do Premier Rządu dot. zwiększenia dla samorządów subwencji oświatowej.
26). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
27). Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
28). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
29). Odpowiedzi na zapytania Radnych do sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
30). Zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. abro dodano 5 lat temu

    Ale jaja Jak Miasto jest przygotowane do programu 500 +, na stronie Miasta jak i MOPR podano GDZIE MOŻNA ZACZERPNĄĆ INFORMACJI cyt. "………, a od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych, przy ul. Prusa 18 (nr tel. 25 794 31 94). NR. 25 794 31 94 NIE JSTNIEJE !!!!!
    TO PEWNIE I TEGO PROGRAMU NIE MA ??!!!!!

  2. :/ dodano 5 lat temu

    Czy ktoś wie jak oceniono pracę SM i Policji w mieście

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?