SPIN

Ratownictwo medyczne w Collegium Mazovia

Aneta Borkowska wtorek, 5 kwietnia 2016, 10:22 Siedlce

21 marca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia. Ratownictwo medyczne obok zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i fizjoterapii to czwarty kierunek medyczny dostępny w ofercie uczelni.

– Ratownictwo medyczne to system powołany w celu ratowania zdrowia i życia człowieka. Wciąż się rozwija i daje wiele możliwości – mówi Bożena Piechowicz rektor Collegium Mazovia. – Jednostki systemu ratownictwa posiadają niedobór ratowników medycznych z wyższym wykształceniem – dodaje.

Od ratownika medycznego oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych sytuacjach, na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach szpitalnych. Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania wielu medycznych czynności ratunkowych, w tym podawania kilkudziesięciu leków.

– Jak na wszystkich kierunkach prowadzonych na uczelni także na ratownictwie  postawiliśmy na studia o charakterze praktycznym – tłumaczy Piechowicz. – Taka forma prowadzenia studiów zapewni przyszłym ratownikom medycznym samodzielność myślenia i profesjonalizm w podejściu do powierzonych zadań – dodaje.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w specjalistycznych pracowniach kształtowania umiejętności zawodowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do ćwiczeń i symulacji działań medycznych w oparciu o bazę dydaktyczną uczelni. Treningi symulacyjne będą prowadzone zgodnie z procedurami zaawansowanych czynności ratowniczych, w połączeniu z ewakuacją i transportem pacjenta we współpracy z SPZOZ „RM MEDITRANS” w Siedlcach Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Program kształcenia przewiduje realizację ćwiczeń klinicznych w bezpośrednim kontakcie studenta z pacjentem. Możliwość taką zapewni baza Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Siedlcach.

Rekrutacja w dniach 4-8 kwietnia. Zapisy prowadzone są w Punkcie Rekrutacji Collegium Mazovia przy ul. Sokołowskiej 161.

reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.