SPIN

Kolejna szansa dla pielęgniarek i położnych

Aneta Borkowska poniedziałek, 16 maja 2016, 08:34 Siedlce

12 maja w Collegium Mazovia odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt dofinansowany ze środków UE „Podnosimy kompetencje pielęgniarek i położnych”. To ogromna szansa na bezpłatny udział tej grupy zawodowej w kursach specjalistycznych i kursach kwalifikacyjnych.

– W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki mamy do przekazania bardzo dobrą wiadomość – rozpoczęła dr Bożena Piechowicz rektor Collegium Mazovia. – Uczelnia wspólnie z partnerami Mazowieckiem Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach oraz Polskim Centrum Edukacji i Analiz „Ordo” w Białymstoku pozyskała środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podnoszenie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne w 6 województwach. Kwota blisko 10 mln złotych zostanie przeznaczona na kursy specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla 3750 pielęgniarek i położnych – dodała.

Prace nad wspólnym przedsięwzięciem rozpoczęły się  w połowie października ubiegłego roku, kiedy Departament Funduszy Unijnych Ministerstwa Zdrowia ogłosił nabór wniosków w ramach PO WER, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla Ochrony Zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje pielęgniarek i położnych. Kwota dofinansowania, którą przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji  w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi wyniosła 30 mln.

– Nasze konsorcjum – Collegium Mazovia, Szpital oraz Centrum ORDO otrzymało najwyższą kwotę dofinansowania spośród 27 instytucji, które wraz z wkładem własnym partnerów wyniosło prawie 10 mln zł. To wielki sukces. – podkreślała rektor Piechowicz.

Projekt „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych” realizowany będzie blisko 2 lata i zakończy się 31 stycznia 2018 roku. Pierwsze szkolenia już w lipcu. Collegium Mazovia kształcić będzie pielęgniarki i położne w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim. Mazowiecki Szpital Wojewódzki swoje działania skieruje do zainteresowanych w województwie mazowieckim, a Centrum ORDO obejmie województwo podlaskie.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele partnerów w projekcie Marin Kulicki prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Anna Garucka – dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki. Wydział Nauk o Zdrowiu siedleckiej uczelni reprezentowała prodziekan dr n. med. Ewa Czeczelewska.

W katalogu szkoleń opisanych w projekcie znajdą się:
1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept
2. Wywiad i badanie fizykalne
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
5. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
6. Wykonanie badania spirometrycznego
Kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach projektu:
1. Pielęgniarstwo onkologiczne
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne
3. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

reklama / Collegium Mazovia

Możliwość komentowania jest wyłączona.