SPIN

Trwa uroczystość wręczenia „Wawrzynów”

redakcja wtorek, 31 maja 2016, 20:00 Aktualnie, Siedlce

wawrzyny siedleckie

W Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego trwa uroczysta gala wręczenia statuetek za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Statuetki otrzymali: Krystyna Chojecka, emerytowana nauczycielka, siedlecka poetka, ks. Robert Mirończuk (dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach), Krystyna Paczuska (całokształt twórczości), Andrzej Sołtysiuk (malarz, rzeźbiarz) i Krzysztof Tomaszewski to laureaci tegorocznych Nagród Prezydenta Miasta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki”.

krystyna chojeckaKrystyna Chojecka – Nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach)

Urodziła się 28 lutego 1928 roku w Siedlcach. Jest emerytowaną nauczycielką i siedlecką poetką. Jest autorką i wydawcą prawie 100 książek poetyckich. Jej wiersze były publikowane w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, znalazły się w 7 antologiach wydanych przez Urząd Miasta Siedlce, Unię Chrzescijańsko – Społeczną, Teatr Regionalny Kraków, Wydawnictwo JUKA w Łodzi, Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
Do wielu Jej tekstów skomponowano muzykę. Pani Krystyna Chojecka jest laureatką ogólnopolskich konkursów, a także „Turniejów Jednego Wiersza”.

robert mironczukks. Robert Mirończuk – Nagroda za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym (wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach)

Od 2009 r. dyrektor jednej z największych placówek muzealnych w środkowo-wschodniej Polsce, na dodatek mającej w swoich zbiorach prawdziwą perłę – jedyny w Polsce obraz El Greco – „Ekstaza św. Franciszka”. W placówce kierowanej przez ks. Roberta można zobaczyć także niezwykle interesujące starodruki, dokumenty królewskie i bulle papieskie a także zabytkowe rzemiosło artystyczne. W zbiorach Muzeum jest obecnie blisko 4 tysiące eksponatów.
Marzeniem ks. Roberta jest nowa siedziba Muzeum, która pozwoliłaby na godne wyeksponowanie całej, gromadzonej już od prawie stu lat, kolekcji oraz byłaby ciekawym architektonicznie obiektem upiększającym Siedlce.

krystyna paczuskaKrystyna Paczuska – Nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawcy: Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA oraz Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach)

Od początku pracy zawodowej związana z upowszechnianiem kultury w naszym mieście. Początkowo, jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, później w siedleckich instytucjach: Centrum Kultury i Sztuki oraz Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku rzecznika prasowego wojewody. Od 1986 pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, który tworzyła organizowała od podstaw.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, zainicjowanych przez Panią Krystynę było  utworzenie w 2004 roku Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który realizuje program edukacyjny o profilu kulturalnym, mający zaspokajać potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej do dziś.

andrzej soltysiukAndrzej Sołtysiuk – Nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawca: Siedleckie Towarzystwo Samorządowe)

Urodził się w 1945 roku w Białymstoku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu ze specjalnością – rzeźba. Jest artystą swobodnie poruszającym się w różnych dyscyplinach sztuki: malarstwie, rzeźbie, rysunku i medalierstwie. Od wielu lat jest zaangażowany w inicjatywę Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego związanego z akcją Ratowania historycznych nagrobków na siedleckim cmentarzu, gdzie realizuje jeszcze jeden z talentów – renowację zabytkowych nagrobków.
W swoim dorobku zawodowym i artystycznym uczestniczył w licznych plenerach, organizował wystawy malarstwa i rzeźby, które nieprzerwanie od 1970 roku prezentowane są w Galeriach od Białegostoku, Elbląga, Bydgoszczy, Malborka, Lublina, Węgrowa i Siedlec po Niemcy, Londyn, Francję i Czechy. Aktualnie dzieła Pana Andrzeja Sołtysiuka możemy podziwiać na Wystawie malarstwa, rzeźby i rysunku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

krzysztof tomaszewskiKrzysztof Tomaszewski – Nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach)

Założyciel i animator Grupy  Poetyckiej „Kanon”, Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Do dorobku Laureata oraz zaprzyjaźnionych szkół zaliczyć należy liczne inicjatywy związane z  szeroko rozumianą Edukacją szkolnych środowisk twórczych, to dziesiątki wieczorów poetyckich, autorskich i przeglądów, inscenizacje poetyckie – jak choćby poświęcone Władysławowi Sebyle, Władysławowi Reymontowi, Dzieciom Zamojszczyzny, czy Powstaniu Warszawskiemu. To wydawnictwa – almanachy i tomiki poezji, to konkursy literackie, warsztaty literackie, spotkania autorskie. Trzydzieści lat w życiu miasta, to także, już jako radny Rady Miasta, przewodniczenie Komisji Kultury, udział w pracach Fundacji Kultury Podlaskiej, działalność w stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych działających w Siedlcach i regionie – między innymi w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce.
W osobistym dorobku twórczym, przypomnieć należy liczne publikacje autora, laury w Ogólnopolskich i regionalnych konkursach literackich oraz tomiki poezji. Ma swój udział Laureat w Milenijnej Antologii Poezji Polskiej, w licznych almanachach poetyckich.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?