SPIN

sesja miejska: centrum przesiadkowe, plan zagospodarowania, utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Aneta Borkowska niedziela, 28 sierpnia 2016, 07:09 Aktualnie

W najbliższą środę (31 sierpnia) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołów XXI i XXII Sesji.
4). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta Siedlce i subregionu siedleckiego”.
5). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce.
6). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.
7). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego.
8). Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zbigniewa Romaszewskiego istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Torowej – Ziuty Buczyńskiej w Siedlcach.
9). Informacja nt. wykonania zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej.
10). Informacja nt. realizacji Programu „Senior 65+”.
11). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności.
12). Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcach.
13). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości Miasta z przeznaczeniem pod docieplenie budynku mieszkalnego.
14). Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kolejowej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Siedlce jako działka nr 1/88 z obrębu 121.
15). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Norwida.
16). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości miejskich położonych w Siedlcach przy ulicy Błonie 9.
17). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 52.
18). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi.
19). Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie ulicy księcia Józefa Poniatowskiego, w sąsiedztwie drzewa, dębu szypułkowego – pomnika przyrody zlokalizowanego na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 107 obręb 34 położonej przy ulicy księcia Józefa Poniatowskiego 25 w Siedlcach.
20). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok. /uzasadnienie/
21). Podjęcie uchwały w sprawie formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
22). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
23). Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
24). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
25). Odpowiedzi na zapytania Radnych. 26 ) Zamknięcie obrad.

Komentarze (1)

  1. Budowniczy dodano 5 lat temu

    Zaczynam budować dom miałem beton wszystkie materiały budowlane kupić w (…) ale potem co wyprawia pseudo prezes (…) nigdy tam nic nie kupię i wzywam wszystkich kibicôw do bojkotu tej firmy

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?