SPIN

Inauguracja roku akademickiego Collegium Mazovia

Aneta Borkowska wtorek, 11 października 2016, 21:36 Społeczeństwo

W sobotę (8 października) w Sali Widowiskowej „Podlasie” odbyła się XVIII inauguracja roku akademickiego Collegium Mazovia , podczas której rektor Bożena Piechowicz przyjęła nowych studentów  w poczet społeczności akademickiej.

W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz dokonała podsumowania osiągnięć uczelni w minionym roku oraz nakreśliła najistotniejsze plany na przyszłość. Szczególną uwagę poświęciła rezultatom wdrożenia innowacyjnych programów kształcenia dzięki, którym absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Do znaczących sukcesów zaliczyła pozyskanie blisko 10 mln z UE na podniesienie kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Rektor zapowiedziała wzmocnienie współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz wprowadzenie nowych efektywniejszych metod kształcenia. Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją wicedyrektora ds. artystycznych ks. Michała Szulika

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody wręczane studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Collegium Mazovia.

Nagrody Rektora otrzymali:
dr Jolanta Golach – za szczególny wkład pracy w rozwój kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
dr inż. Andrzej Raczkowski – za szczególny wkład pracy w rozwój kierunku studiów budownictwo,
mgr Anna Januszewska – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunku fizjoterapia oraz realizację projektów edukacyjnych,
mgr Małgorzata Gurba – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunku pielęgniarstwo oraz realizację projektów edukacyjnych,
mgr Anna Dmowska – Pycka – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunku pielęgniarstwo oraz realizację projektów edukacyjnych,
mgr Anna Kurowska za szczególny wkład pracy nad rozwojem wymiany międzynarodowej,

Wykład inauguracyjny pt. ,,Polska w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro” wygłosiła prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko – Kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Unii Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

źródło: Collegium Mazovia

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?