SPIN

sesja miejska: sieć szkół, opłaty za usunięcie drzew i krzewów, sprzedaż nieruchomości

Aneta Borkowska piątek, 24 lutego 2017, 08:19 Aktualnie

W najbliższy wtorek (28 lutego) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w urzędzie odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji.
4). Sprawozdanie z realizacji uchwał.
5). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto.
6). Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2017 roku.
7). Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
8). Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Siedlce.
9). Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
10). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Siedlcach przy ulicy Składowej 7F.
11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Siedlcach przy ulicy Składowej 7C.
12). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny lokalu mieszkalnego Nr 24 położonego w Siedlcach przy ulicy Mieszka I 22.
13). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 15P.
14). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 99, położonego w Siedlcach przy ulicy Jana III Sobieskiego 2.
15). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego udziału Miasta Siedlce w zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16.
16). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym.
17). Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
18). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
19). Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
20). Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
21). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok.
22). Informacja o złożonych interpelacjach Radnych.
23). Odpowiedzi na zapytania Radnych.
24). Zamknięcie obrad.

Komentarze (1)

  1. Wiktoria dodano 4 lata temu

    Mądre słowa. No i w sumie temat dość na czasie.

    http://www.budconsult.com.pl/senior-wigor.html

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?